Bieżące

16-06-2021

Zarząd Towarzystwa Uniwersytet Trzeciego Wieku w Poznaniu zaprasza na uroczystość zakończenia roku akademickiego 2020/2021, która odbędzie się dnia 25 czerwca br. o godz. 14.00 w Sali im. Lubrańskiego, w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1.

Ze względu na obowiązujący reżim sanitarny spowodowany pandemią COVID-19 liczba uczestników jest ograniczona.

Prosimy Słuchaczy o zgłaszanie chęci udziału w uroczystości poprzez kontakt telefoniczny z pracownikiem Biura TUTW tel. 512 704 595 w terminie- do dnia 21 czerwca br.

06-05-2021

WAŻNE

Informujemy, że od połowy maja 2021 roku rozpoczynamy Spacery historyczno- krajoznawcze po Poznaniu i okolicy, które będą trwały do końca września br.

Tworzymy 7 grup od 7-15 osób ( z zachowaniem reżimu sanitarnego).

Zajęcia odbywać się będą od wtorku do czwartku wg planu i harmonogramu, zamieszczonego w zakładce ZAJĘCIA/ Sekcje ruchowe.

Serdecznie zapraszamy do udziału wyłącznie aktualnych członków naszego Uniwersytetu (osoby, które opłaciły składkę członkowską za rok akademicki 2020/2021).

Zapisy do grup odbywają się tylko drogą telefoniczną- do dnia 14 maja 2021roku.

Projekt sfinansowany ze środków budżetowych Miasta Poznania.

05-05-2021

Szanowni Państwo, Członkowie UTW w Poznaniu

Mija 3.letnia kadencja obecnych władz zarządzających naszym Uniwersytetem. Walne Zebranie Członków, które odbędzie się we wrześniu 2021roku powoła nowe władze UTW na kadencję 2021-2024.

Władze UTW w Poznaniu to:

  • Zarząd                         składający się max z 20 członków,
  • Komisja Rewizyjna      składająca się z 5 członków,
  • Sąd Koleżeński           składający się z 5 członków.

Zapraszamy wszystkich chętnych do pracy społecznej na rzecz seniorów naszego miasta.

Szukamy społeczników o różnorodnym doświadczeniu zawodowym i życiowym, kreatywnych, czerpiących satysfakcję z możliwości przekazywania swojej wiedzy, doświadczenia i umiejętności , a przede wszystkim z bycia potrzebnym.

Szczególnie zapraszamy osoby, które czerpią satysfakcję ze współpracy z innymi oraz są otwarte na podejmowanie nowych wyzwań.

Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie kwestionariusza kandydata na członka Zarządu TUTW zamieszczonego w zakłace ZAPISY i przesłanie pocztą elektroniczną na adres e-mail: utw.poznan@vp.pl lub listownie na adres Biura TUTW- w terminie do 30 maja 2021 roku.

21-04-2021

Stowarzyszenie Promocji Zdrowego Stylu Życia – Sięgnij Po Zdrowie zaprasza na wykłady- więcej w zakładce INFORMACJE/ ZAPROSZENIA

21-04-2021

W zakładce ZAJĘCIA/Wykłady plenarne zamieszczony został plan wykładów zaplanowanych na miesiąc maj. Zapraszamy do udziału.

30-03-2021

Zachęcamy Słuchaczy do udziału w wykładach plenarnych, które prezentowane są we wtorki o godz. 16.00 na platformie Microsoft Teams. Aktualny program wykładów kwietniowych zamieszczony został w zakładce ZAJĘCIA/ Wykłady plenarne.

05-03-2021

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji prac plastycznych wykonanych w czasie pandemii COVID-19 przez Członków sekcji Warsztaty plastyczne/ Rysunek i malarstwo:
Część 1     Część 2     Część 3

01-03-2021

Informujemy, że z dniem 08 marca br. uruchamiamy zajęcia w następujących sekcjach:

Warsztaty plastyczne (Rysunek i malarstwo)-  grupa I
Warsztaty plastyczne (Rysunek i malarstwo) -  grupa II
Język angielski - grupa KP2 (KP-1) - mgr Joanna Kicińska 
Język angielski - grupa MS4 - mgr Ksenia Frąszczak
Język angielski - grupa FK- mgr Ksenia Frąszczak
Język angielski- grupa GN1 (GP-4)- mgr Katarzyna Góralczyk- Werbińska
Kultura antyczna 
Poznaj świat

Przypominamy, że do czwartku- 4 marca br. należy uiścić opłatę za udział w zajęciach na konto bankowe TUTW w Poznaniu Nr BNP Paribas Bank Polska 46 1750 0012 0000 0000 3416 0929.
W związku z krótkim terminem wpłaty- prosimy- jesli to możliwe- o przesłanie potwierdzenia wpłaty na adres e-mail: utw.poznan@vp.pl.

17-02-2021

Szanowni Słuchacze,

W semestrze letnim- począwszy od marca 2021 roku- proponujemy Państwu udział w zajęciach zdalnych w kilku sekcjach tematycznych- realizowanych na platformie internetowej Microsoft TEAMS. 
Platforma Microsoft TEAMS jest przyjazna w obsłudze i wymaga łatwego logowania.

Zajęcia w sekcjach, o ciekawej tematyce prowadzone będą przez znanych Państwu i lubianych instruktorów oraz wykładowców.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą zajęć zamieszczoną w zakładce ZAJĘCIA/ NAUCZANIE ZDALNE.

Uwadze Państwa polecamy znajdujący się tam Tygodniowy rozkład zajęć, Cennik opłat za udział w zajęciach, Sposób logowania się na zajęcia na platformie Microsoft TEAMS-skrót oraz Deklarację zapisu na zajęcia on-line. Konieczne jest również zapoznanie się z Regulaminem opłat za udział w zajęciach.

Programy zajęć proponowane przez wykładowców znajdują się w zakładce ZAJĘCIA/ sekcje popularno-naukowe oraz ZAJĘCIA/ sekcje artystyczne.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny z Biurem TUTW od poniedziałku do piątku, w godz. 10.00- 14.00. tel. 61 851 00 36 lub 512 704 595.

W semestrze letnim- zapraszamy również na wykłady plenarne, które prowadzone będą w trybie on-line na platformie Microsoft TEAMS- we wtorki o godz. 16.00.

Program wykładów plenarnych zamieszczony został w zakładce ZAJĘCIA/ WYKŁADY PLENARNE / semestr letni 2020/2021

Ważne terminy:

  • Zapisy na zajęcia w sekcjach odbywają się do dnia 24 lutego 2021 roku.

    W celu dokonania zapisu należy:

1) pobrać na swój komputer "Deklarację zapisu na zajęcia" znajdującą się w zakładce ZAJECIA/NAUCZANIE ZDALNE
2) wypełnić pobraną deklarację
3) przesłać na adres e-mail utw.poznan@vp.pl

  • 1 marca 2021 roku- ogłoszone zostaną listy grup, które utworzono z osób deklarujących udział w zajęciach.

  • Do czwartku- 4 marca 2021 roku należy uiścić opłatę za udział w zajęciach na konto bankowe TUTW w Poznaniu

BNP Paribas Bank Polska 46 1750 0012 0000 0000 3416 0929

  • Zajęcia w sekcjach rozpoczynają się dnia 8 marca 2021 roku wg rozkładu zajęć.


Z
achęcamy Słuchaczy do udziału w wykładach i zajęciach. 
Życzymy satysfakcji z poszerzania wiedzy oraz zadowolenia z kontaktów z koleżankami i kolegami.

 12-01-2021

Szanowni Państwo Członkowie TUTW
Zarząd Towarzystwa Uniwersytet Trzeciego Wieku w Poznaniu, uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w Walnym Zebraniu Członków sprawozdawczym za rok akademicki 2019/2020 zgodnie z § 18 p.1 Statutu.
Zebranie odbędzie się w formie zdalnej na platformie Microsoft Teams dnia 27 stycznia 2021 r. (środa) o godz.14.30 w I terminie i o godz. 14.45 w II terminie.

13-11-2020

Dnia 13 listopada 2020 roku odbyła się w formie zdalnej na platformie Microsoft Teams inauguracja nowego roku akademickiego 2020/2021. Wykład inauguracyjny pt. „Czego powinna nauczyć ludzkość pandemia COVID-19?” wygłosił prof. Piotr Rzymski. Więcej informacji w zakładce WYDARZENIA 2020/2021.

12-10-2020

Uchwała Zarządu TUTW w Poznaniu z dnia 12 października 2020r.

Zarząd TUTW informuje, iż z konieczności, ale też z poczucia społecznej odpowiedzialności za zdrowie naszych Słuchaczy, zawiesza do odwołania, wszystkie planowane zajęcia stacjonarne na rok akademicki 2020/2021.
Zwroty wpłat za nieodbyte zajęcia w roku akademickim 2019/2020 odbywać się będą na wniosek Słuchacza (druk zamieszczony w zakładce ZAPISY). Wnioski należy składać w terminie do 23 października 2020r. drogą e-mailową, korespondencyjną lub osobiście w sekretariacie TUTW- we wtorki w godz. 10.00- 14.00.

********************

Biuro TUTW jest czynne we wtorki w godz. 10.00- 14.00. 
W trosce o Państwa bezpieczeństwo związane z zagrożeniami COVID-19- wizyty w wyjatkowych sytuacjach- są możliwe wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu za pośrednictwem kontaktu telefonicznego lub e-mailowego z pracownikiem Biura. Przypominamy, że osoby wchodzące do siedziby TUTW zobowiązane są do zakrycia ust i nosa oraz dezynfekcji dłoni. Prosimy również o posiadanie własnego długopisu.

********************

Szanowni Słuchacze - członkowie Towarzystwa UTW w Poznaniu

Zwracamy się do każdego z Państwa z gorącą prośbą o rozważenie możliwości ofiarowania DAROWIZNY na pokrycie bieżących kosztów związanych z utrzymaniem naszej siedziby (czynszu, ubezpieczenia, mediów oraz obsługi księgowo-finansowej). 
Darowizną może być m. innymi rezygnacja ze zwrotów za nieodbyte zajęcia.

Epidemia koronawirusa spowodowała zawieszenie zajęć od marca br., a obecnie narastająca fala zachorowań zmusza nas do ponownego zawieszenia działalności. Chcąc w przyszłości powrócić do naszych zajęć musimy zabezpieczyć opłaty stałych zobowiązań, aby nie stracić bezpowrotnie naszej siedziby i możliwości kontynuowania wieloletniej działalności.

Wszyscy przeżywamy bardzo boleśnie utratę naszych spotkań, dbałości o utrzymanie kondycji psychofizycznej.

Z nadzieją na lepsze jutro serdecznie pozdrawiamy wszystkich Państwa, życząc zdrowia, pogody ducha i jak najszybszego spotkania się w gronie koleżanek i kolegów, Słuchaczy kolejnego roku akademickiego.

                                                                                            Prezes TUTW w Poznaniu 
                                                                                   prof.zw.dr hab. Andrzej Kostrzewski

 ********************

Rezygnacji ze zwrotu za nieodbyte zajęcia w roku akademickim 2019/2020 można dokonać na wniosku Słuchacza (druk jest zamieszczony w zakładce ZAPISY) z dopiskiem "Darowizna na rzecz TUTW".

Darowiznę pieniężną prosimy wpłacać na konto bankowe 
BNP Paribas S.A.  46 1750 0012 0000 0000 3416 0929 z dopiskiem „Darowizna na rzecz TUTW".

********************

Informujemy, że Uchwałą Zarządu TUTW z dnia 9 września 2020 roku- w związku z zawieszeniem zajęć w trybie stacjonarnym w II semestrze roku akademickiego 2019/2020 wprowadzona została zasada, że osoby, które nie uczestniczyły w zajęciach on- line w II semestrze roku akademickiego 2019/2020- należność za nieodbyte zajęcia będą miały zaliczoną na poczet zajęć w I semestrze roku akademickiego 2020/2021. Zwrot opłat za nieodbyte zajęcia, pomniejszony o 20% z tytułu kosztów ogólnych działalności Uniwersytetu, będzie możliwy wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.

********************

Zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania z listopada 2018 roku- roczna składka członkowska wynosi 120,00 zł., a opłata wpisowa dla nowych członków- 25,00 zł.
Prosimy Słuchaczy o wpłaty składki członkowskiej na konto bankowe

BNP Paribas S.A.  46 1750 0012 0000 0000 3416 0929

Przypominamy że wnoszone składki członkowskie przeznaczone są na pokrycie kosztów stałych niezbędnych do funkcjonowania Uniwersytetu.

********************

Każdy może przekazać 1% podatku na rzecz Towarzystwa Uniwersytet Trzeciego Wieku w  Poznaniu i pomóc seniorom w zachowaniu sprawności intelektualnej i fizycznej OPP 1% KRS 0000087772. Dziękujemy za przekazane wpłaty.

Adres: ul. Ratajczaka 37, 61-816 Poznań
Telefon/fax: 061 851-00-36
E mail: utw.poznan@vp.pl
Godziny pracy Biura: poniedziałki, wtorki, czwartki 10.00 - 14.00


Konto BNP Paribas Bank Polska
                                      46 1750 0012 0000 0000 3416 0929

My na mapie