Bieżące

Witamy na stronie internetowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Poznaniu.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą wykładów i zajęć,
informacjami o bieżących wydarzeniach 
oraz śledzenia aktualnych komunikatów. 


Szanowni Słuchacze,
w 41. roku swojej działalności nasz Uniwersytet stanął przed wielkim, niespotykanym dotąd wyzwaniem- epidemią COVID- 19, która w znaczący sposób sparaliżowała nasze działania. Nie mogliśmy spotykać się na zajęciach i wykładach, a zaplanowane wspaniałe wyjazdy krajowe i zagraniczne musiały zostać odwołane.

Nie poddaliśmy się. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu całej rzeszy ludzi dobrej woli, już w maju br. zorganizowaliśmy nauczanie zdalne dla 21 grup w różnych sekcjach, w którym uczestniczyło ok. 300 słuchaczy. W czerwcu wznowione zostały zajęcia sekcji Turystyka Piesza, z dbałością o zachowanie wszelkich wymogów epidemiologicznych.

Pamiętajcie Państwo, że Wasze bezpieczeństwo i zdrowie jest dla nas najważniejsze.

Wszelkie nasze działania zaplanowane na nowy rok akademicki 2020/2021 będą nacechowane tą troską. Chcemy wspierać Państwa aktywność w sposób bezpieczny i odpowiedzialny, dlatego w pierwszym semestrze część zajęć proponujemy w formie zdalnej. Konieczne są również zmiany w sposobie przeprowadzenia zapisów nowych członków oraz zapisów do sekcji.

Kalendarium roku akademickiego 2020/2021

  • 21- 25.09.2020 (poniedziałek- piątek)- zapisy nowych członków
  • 19- 23.10.2020 (poniedziałek- piątek)- zapisy do sekcji
  • 13.11.2020- Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021 (forma zdalna)
  • 30.06.2021- Zakończenie Roku Akademickiego 2020/2021

Zapisy nowych słuchaczy do TUTW w Poznaniu:

  • Zapisy nowych słuchaczy do TUTW w Poznaniu odbywać się będą internetowo i korespondencyjnie, a w szczególnych przypadkach osobiście w Biurze TUTW, zgodnie z informacjami zamieszczonymi na naszej stronie internetowej www.utw.poznan.pl w zakładce „ZAPISY”.

Zapisy do sekcji:

  • Zapisy do sekcji odbywać się będą internetowo lub korespondencyjnie, zgodnie z informacjami zawartymi na naszej stronie internetowej www.utw.poznan.pl w zakładce „ ZAPISY”.

Składka członkowska:

  • Wpłatę rocznej składki członkowskiej za rok akademicki 2020/2021- w wysokości 120,00 zł – należy dokonać w terminie do końca września 2020 roku na konto   
    BNP Paribas Bank Polski 46 1750 0012 0000 0000 3416 0929
  • Przypominamy Słuchaczom, że składka członkowska jest przeznaczona na pokrycie kosztów funkcjonowania naszego Towarzystwa.

Mamy nadzieję, iż solidarność naszych Członków oraz troska o utrzymanie ciągłości działania Uniwersytetu w trudnym czasie epidemii COVID-19 da szansę na realizację przygotowanych przez Zarząd zajęć, z kilkoma nowymi, ciekawymi propozycjami.

To od Was Słuchacze, Waszej dyscypliny, oraz należytego stosowania się do zaleceń służb sanitarnych zależy, czy będziemy mieli szansę na kolejny ciekawy rok akademicki. Liczymy na Państwa udział w proponowanych formach zajęć, dalsze członkostwo w szeregach naszego Towarzystwa oraz wspieranie jego działalności. Tylko wspólnymi siłami jesteśmy w stanie utrzymać działalność Uniwersytetu i pozwolić mu przejść przez trudny czas ograniczeń spowodowanych epidemią.

Życzymy Państwu zdrowia, bezpieczeństwa oraz optymizmu i zapraszamy do naszego Towarzystwa w nowym roku akademickim 2020/2021.

Zarząd TUTW w Poznaniu


Informujemy, że

Uchwałą Zarządu TUTW z dnia 14 maja br. rok akademicki 2019/2020 został przedłużony do dnia 31 października br.

Uwaga uczestnicy zajęć na Termach Maltańskich! Informujemy, że we wrześniu i październiku br. zajęcia nie będą kontynuowane.

Od dnia 1 września br. Biuro UTW jest czynne dla Słuchaczy we wtorki i czwartki w godz. 10.00- 14.00.
W trosce o Państwa bezpieczeństwo związane z zagrożeniami COVID-19- wizyty są możliwe wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu za pośrednictwem kontaktu telefonicznego lub e-mailowego z pracownikiem Biura. Przypominamy, że osoby wchodzące do siedziby UTW zobowiązane są do zakrycia ust i nosa oraz dezynfekcji dłoni. Prosimy również o posiadanie własnego długopisu.


Zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania z listopada 2018 roku- roczna składka członkowska w roku akademickim 2020/2021 wynosi 120,00 zł., a opłata wpisowa dla nowych członków- 25,00 zł.
Prosimy naszych Słuchaczy o wpłaty składki członkowskiej za rok akademicki 2020/2021 w terminie do końca września 2020 roku na konto bankowe

BNP Paribas S.A.  46 1750 0012 0000 0000 3416 0929

Przypominamy że wnoszone składki członkowskie przeznaczone są na pokrycie kosztów stałych niezbędnych do funkcjonowania Uniwersytetu.


Każdy może przekazać 1% podatku na rzecz Towarzystwa Uniwersytet Trzeciego Wieku w  Poznaniu i pomóc seniorom w zachowaniu sprawności intelektualnej i fizycznej OPP 1% KRS 0000087772. Dziękujemy za przekazane wpłaty.

Adres: ul. Ratajczaka 37, 61-816 Poznań
Telefon/fax: 061 851-00-36
E mail: utw.poznan@vp.pl
Godziny pracy Biura: poniedziałki, wtorki, czwartki 10.00 - 14.00


Konto BNP Paribas Bank Polska
                                      46 1750 0012 0000 0000 3416 0929

My na mapie