Bieżące

12-01-2021

Szanowni Państwo Członkowie TUTW

Zarząd Towarzystwa Uniwersytet Trzeciego Wieku w Poznaniu,

uprzejmie zaprasza

do wzięcia udziału w Walnym Zebraniu Członków

sprawozdawczym za rok akademicki 2019/2020

zgodnie z § 18 p.1 Statutu.

Zebranie odbędzie się w formie zdalnej na platformie Microsoft Teams

dnia 27 stycznia 2021 r. (środa)

o godz.14.30 w I terminie i o godz. 14.45 w II terminie.

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania, powitanie Członków i Gości.                              
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków, protokolantów.
 6. Sprawozdanie merytoryczne z działalności UTW za rok akademicki 2019/2020.
 7. Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za rok akademicki 2019/2020.
 8. Sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego za rok akademicki 2019/2020.
 9. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok akademicki 2019/2020.
 10. Przedstawienie Kierunków działania Towarzystwa na rok akademicki 2020/2021.
 11. Przedstawienie preliminarza finansowego na rok akademicki 2020/2021.
 12. Przedstawienie Kierunków działania Towarzystwa na rok akademicki 2020/2021.
 13. Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Wniosków i Uchwał i podjęcie stosownych uchwał.
 14. Wolne głosy.
 15. Zakończenie obrad.

Prezes TUTW w Poznaniu 
     prof.zw.dr hab. Andrzej Kostrzewski

Informacje dodatkowe:

 • Na Walne Zebranie obowiązywać będzie formuła logowania taka sama, jak na wykłady on-line. Instrukcja logowania do programu Microsoft TEAMS- skrót" znajduje się w zakładce ZAJĘCIA/ NAUCZANIE ZDALNE
 • W dniach 20- 25 stycznia br. w godz. 10.00- 13.00 istnieje możliwość konsultacji telefonicznej z pracownikami Biura TUTW w sprawie logowania pod Nr tel. 61 851 00 36 lub 512 704 595

 

************************

Szanowni Państwo,

Dnia 13 listopada 2020 roku odbyła się w formie zdalnej na platformie Microsoft Teams inauguracja nowego roku akademickiego 2020/2021. Wykład inauguracyjny pt. „Czego powinna nauczyć ludzkość pandemia COVID-19?” wygłosił prof. Piotr Rzymski. Więcej informacji w zakładce WYDARZENIA 2020/2021.

************************

Informujemy, że uruchomiliśmy wykłady plenarne w formie on-line, w soboty godzina 10:00.

Wszystkie informacje nt. wykładów plenarnych w roku akademickim 2020/2021 znajdują się w zakładce ZAJĘCIA/ Wykłady plenarne.

W zakładce NAUCZANIE ZDALNE zamieszczono "Instrukcję logowania do programu Microsoft TEAMS- skrót".

 

Prosimy o bieżące śledzenie informacji zamieszczanych na naszej stronie internetowej.

********************

Uchwała Zarządu TUTW w Poznaniu z dnia 12 października 2020r.

Zarząd TUTW informuje, iż z konieczności, ale też z poczucia społecznej odpowiedzialności za zdrowie naszych Słuchaczy, zawiesza do odwołania, wszystkie planowane zajęcia stacjonarne na rok akademicki 2020/2021.

Zwroty wpłat za nieodbyte zajęcia w roku akademickim 2019/2020 odbywać się będą na wniosek Słuchacza (druk zamieszczony w zakładce ZAPISY). Wnioski należy składać w terminie do 23 października 2020r. drogą e-mailową, korespondencyjną lub osobiście w sekretariacie TUTW- we wtorki w godz. 10.00- 14.00.

********************

Biuro TUTW jest czynne we wtorki w godz. 10.00- 14.00. 
W trosce o Państwa bezpieczeństwo związane z zagrożeniami COVID-19- wizyty w wyjatkowych sytuacjach- są możliwe wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu za pośrednictwem kontaktu telefonicznego lub e-mailowego z pracownikiem Biura. Przypominamy, że osoby wchodzące do siedziby TUTW zobowiązane są do zakrycia ust i nosa oraz dezynfekcji dłoni. Prosimy również o posiadanie własnego długopisu.

********************

Szanowni Słuchacze - członkowie Towarzystwa UTW w Poznaniu

Zwracamy się do każdego z Państwa z gorącą prośbą o rozważenie możliwości ofiarowania DAROWIZNY na pokrycie bieżących kosztów związanych z utrzymaniem naszej siedziby (czynszu, ubezpieczenia, mediów oraz obsługi księgowo-finansowej). 
Darowizną może być m. innymi rezygnacja ze zwrotów za nieodbyte zajęcia.

Epidemia koronawirusa spowodowała zawieszenie zajęć od marca br., a obecnie narastająca fala zachorowań zmusza nas do ponownego zawieszenia działalności. Chcąc w przyszłości powrócić do naszych zajęć musimy zabezpieczyć opłaty stałych zobowiązań, aby nie stracić bezpowrotnie naszej siedziby i możliwości kontynuowania wieloletniej działalności.

Wszyscy przeżywamy bardzo boleśnie utratę naszych spotkań, dbałości o utrzymanie kondycji psychofizycznej.

Z nadzieją na lepsze jutro serdecznie pozdrawiamy wszystkich Państwa, życząc zdrowia, pogody ducha i jak najszybszego spotkania się w gronie koleżanek i kolegów, Słuchaczy kolejnego roku akademickiego.

                                                                                            Prezes TUTW w Poznaniu 
                                                                                   prof.zw.dr hab. Andrzej Kostrzewski

 ********************

Rezygnacji ze zwrotu za nieodbyte zajęcia w roku akademickim 2019/2020 można dokonać na wniosku Słuchacza (druk jest zamieszczony w zakładce ZAPISY) z dopiskiem "Darowizna na rzecz TUTW".

Darowiznę pieniężną prosimy wpłacać na konto bankowe 
BNP Paribas S.A.  46 1750 0012 0000 0000 3416 0929 z dopiskiem „Darowizna na rzecz TUTW".

********************

Informujemy, że

Uchwałą Zarządu TUTW z dnia 9 września 2020 roku- w związku z zawieszeniem zajęć w trybie stacjonarnym w II semestrze roku akademickiego 2019/2020 wprowadzona została zasada, że osoby, które nie uczestniczyły w zajęciach on- line w II semestrze roku akademickiego 2019/2020- należność za nieodbyte zajęcia będą miały zaliczoną na poczet zajęć w I semestrze roku akademickiego 2020/2021. Zwrot opłat za nieodbyte zajęcia, pomniejszony o 20% z tytułu kosztów ogólnych działalności Uniwersytetu, będzie możliwy wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.

********************

Zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania z listopada 2018 roku- roczna składka członkowska wynosi 120,00 zł., a opłata wpisowa dla nowych członków- 25,00 zł.
Prosimy Słuchaczy o wpłaty składki członkowskiej na konto bankowe

BNP Paribas S.A.  46 1750 0012 0000 0000 3416 0929

Przypominamy że wnoszone składki członkowskie przeznaczone są na pokrycie kosztów stałych niezbędnych do funkcjonowania Uniwersytetu.

********************

Każdy może przekazać 1% podatku na rzecz Towarzystwa Uniwersytet Trzeciego Wieku w  Poznaniu i pomóc seniorom w zachowaniu sprawności intelektualnej i fizycznej OPP 1% KRS 0000087772. Dziękujemy za przekazane wpłaty.

Adres: ul. Ratajczaka 37, 61-816 Poznań
Telefon/fax: 061 851-00-36
E mail: utw.poznan@vp.pl
Godziny pracy Biura: poniedziałki, wtorki, czwartki 10.00 - 14.00


Konto BNP Paribas Bank Polska
                                      46 1750 0012 0000 0000 3416 0929

My na mapie