Bieżące

Informujemy, że

Uchwałą Zarządu TUTW z dnia 14 maja 2020 roku- rok akademicki 2019/2020 został przedłużony do dnia 31 października br.

Uchwałą Zarządu TUTW z dnia 9 września 2020 roku- w związku z zawieszeniem zajęć w trybie stacjonarnym w II semestrze roku akademickiego 2019/2020 wprowadzona została zasada, że osoby, które nie uczestniczyły w zajęciach on- line w II semestrze roku akademickiego 2019/2020- należność za nieodbyte zajęcia będą miały zaliczoną na poczet zajęć w I semestrze roku akademickiego 2020/2021. Zwrot opłat za nieodbyte zajęcia, pomniejszony o 20% z tytułu kosztów ogólnych działalności Uniwersytetu, będzie możliwy wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.

Biuro UTW jest czynne dla Słuchaczy we wtorki i czwartki w godz. 10.00- 14.00.
W trosce o Państwa bezpieczeństwo związane z zagrożeniami COVID-19- wizyty są możliwe wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu za pośrednictwem kontaktu telefonicznego lub e-mailowego z pracownikiem Biura. Przypominamy, że osoby wchodzące do siedziby UTW zobowiązane są do zakrycia ust i nosa oraz dezynfekcji dłoni. Prosimy również o posiadanie własnego długopisu.

Adres: ul. Ratajczaka 37, 61-816 Poznań
Telefon/fax: 061 851-00-36
E mail: utw.poznan@vp.pl
Godziny pracy Biura: poniedziałki, wtorki, czwartki 10.00 - 14.00


Konto BNP Paribas Bank Polska
                                      46 1750 0012 0000 0000 3416 0929

My na mapie