Zaproszenia

Fundacja Fabryki Sztuki  przygotowała dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku specjalną ofertę biletową na poniższe wydarzenia, które odbędą się w poznańskiej Auli Uniwersyteckiej. 

25 października 2021 roku godz. 18:00 - Speaking Concert - Zagraj to jeszcze raz Haydn (autorski cykl koncertów Fundacji Fabryka Sztuki, które poprzez fuzję muzyki, multimediów dobrego humoru odkrywa tajemnice historii muzyki) 

06 grudnia 2021 roku godz. 18:00 - Sopranissimo Grudniowo (to propozycja muzyczna na długi, śnieżny wieczór ze znanymi i lubianymi melodiami w tle) 

Koszt biletu: 50 zł/szt 

Bilety mogą Państwo zamawiać indywidualnie: 

Dariusz Matysek - Fundacja Fabryka Sztuki 

tel. +48516125835 

email: bilety@fabryka-sztuki.com.pl 

Przy zamówieniu prosimy o podanie informacji, że są Państwo studentami Uniwersytety Trzeciego Wieku" 

Stowarzyszenie Promocji Zdrowego Stylu Życia – Sięgnij Po Zdrowie zaprasza na wykłady:

 

Wiarygodna informacja medyczna w dobie COVID-19

Celem wykładu, na który zapraszamy, będzie popularne ujęcie kryteriów wiarygodności doniesień naukowych w dziedzinie medycyny. Krótko przedstawione zostanie zagadnienie ryzyka zdrowotnego oraz zasad dotyczących badań oceniających skuteczność i bezpieczeństwo leków. Omówione zostaną główne źródła wiarygodnej informacji medycznej i sposobów weryfikacji publikacji internetowych dotyczących medycyny, a w szczególności COVID-19.

Prelegent: Prof. dr hab. n. med. Paweł Zagożdżon
Kiedy: 24 kwietnia 2021 r., sobota
Godzina: 17.00
Miejsce: www.youtube.com/siegnijpozdrowie
Organizator: Stowarzyszenie Promocji Zdrowego Stylu Życia — Sięgnij Po Zdrowie

Po wykładzie odbędzie się blok pytań i odpowiedzi.

Profesor dr hab. n. med. Paweł Zagożdżon pracuje w Zakładzie Higieny i Epidemiologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, a swoje zainteresowania kliniczne realizuje jako psychiatra. Był współautorem wielu badań z zakresu epidemiologii klinicznej w kardiologii, oceny jakości życia, farmakoepidemiologicznej analizy rejestrów lekowych w psychiatrii oraz dużych przekrojowych badań populacyjnych. Prowadził badania nad umieralnością wśród osób po utracie pracy w ramach kohortowego badania obejmującego populację Gdańska i powiatu gdańskiego. Wcześniej współpracował również z firmami badawczymi organizując i nadzorując badania kliniczne fazy III i IV w programach lekowych.

https://blog.siegnijpozdrowie.org/2021/04/wiarygodna-informacja-medyczna-w-dobie-covid-19.html

***

Inteligencja emocjonalna w rozwiązywaniu konfliktów

Podczas spotkania przeanalizowane zostaną kluczowe zasady radzenia sobie z nieporozumieniami. Mówca wskaże na rolę inteligencji emocjonalnej w konfliktach, znaczenie samoświadomości, uspokajania się, uczenia się kompromisu i tolerancji wobec omylności innych.

Prelegent: Leslie Ackie
Kiedy: 24 kwietnia 2021 r., sobota
Godzina: !9.00
Miejsce: https://youtu.be/krp7KVSIUcM
Organizator: Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Poznaniu

Leslie Ackie jest  pastorem, Dyrektorem ds. Rodziny i Dzieci w Unii Brytyjskiej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Pracuje w duszpasterstwie od dwudziestu sześciu lat. Pastor Les zajmuje się relacjami w związkach. Prowadzi poradnictwo przedmałżeńskie oraz dla par w kryzysie. Jest również autoryzowanym trenerem organizacji przedmałżeńskiej Prepare Enrich.

Następnym programem, który Leslie Ackie poprowadzi będzie "Promowanie dobrego samopoczucia w rodzinie za pomocą myślenia poznawczo-behawioralnego". Seminarium to pokaże, w jaki sposób jednostki i rodziny mogą stosować zasady poznawczo-behawioralne, aby przełamać bariery utrudniające rozwój osobisty i zdrowe relacje. Podkreślone zostaną naukowe dowody korzyści płynących z dyscypliny duchowej.


Stowarzyszenie Promocji Zdrowego Stylu Życia – Sięgnij Po Zdrowie
ul. Zeylanda 11, 60-808 Poznań
www.siegnijpozdrowie.org | www.facebook.com/siegnijpozdrowie |
www.youtube.com/SiegnijPoZdrowie

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu realizujący projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "III misja Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zgodnie z umową o dofinansowanie
nr POWR.03.01.00-00-T006/18-00

zaprasza:

- osoby dorosłe zamieszkałe na terenie woj. wielkopolskiego
- nieformalnych opiekunów osób starszych z województwa wielkopolskiego
- osoby nie posiadające formalnego wykształcenia w zakresie opiekuna osób starszych

do bezpłatnego udziału w programie edukacyjnym dla nieformalnych opiekunów osób starszych – "Zrozumieć starość"

 W ramach szkoleń proponujemy 6 spotkań w dniach:

1.03, 3.03, 8.03, 10.03, 15.03, 17.03 w godzinach od: 10:00 do 13:00, podczas których poruszane będą tematy dotyczące najczęstszych chorób, bezpiecznego stosowania leków, zdrowej diety i aktywności fizycznej oraz psychologii.

Zajęcia prowadzone będą przez lekarza geriatrę, farmaceutę, dietetyka, psychologa.

Spotkania będą obejmować zagadnienia teoretyczne, praktyczne i czas na dyskusję, w czasie spotkania serwowany będzie ciepły posiłek oraz przerwa kawowa. Część zajęć oraz materiałów będzie udostępnione ONLINE.

Każdy Uczestnik szkolenia otrzyma bezpłatne materiały szkoleniowe oraz Poradnik, a także certyfikat ukończenia szkolenia wydany przez Uniwersytet Medyczny. Udział w szkoleniach jest BEZPŁATNY.

Rejestracja uczestników pod telefonami:

dr Marta Lewandowicz -  601-724-445

dr  Sylwia Kropińska - 502 601 017.

Prosimy, by przy zgłoszeniu nasi Słuchacze powoływali się na TUTW w Poznaniu.

 

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji zamieszczone są na stronie internetowej Projektu http://www.ump.edu.pl/uniwersytet/unia-europejska/projekty-realizowane

Dofinansowanie projektu z UE: 742 985,02 PLN

Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego IN PLUS zaprasza na BEZPŁATNY cykl grudniowych szkoleń internetowych połączonych z indywidualnym doradztwem w ramach projektu "Poznański Senior ONLINE". Wydarzenie to jest finansowane z budżetu Miasta Poznania.

Pierwsze szkolenie odbędzie się już w piątek 11 grudnia od godz. 12:00.

Jeśli jesteś poznańską seniorką lub poznańskim seniorem i chcesz zacząć wykorzystywać swój smartfon lub komputer do tego, by móc w łatwy sposób rozmawiać przez Internet z rodziną lub przyjaciółmi, a także chcesz wiedzieć, jak dołączyć do wydarzeń organizowanych na różnych internetowych platformach komunikacyjnych – to szkolenie jest właśnie dla Ciebie!

Tytuł szkolenia: POZNAŃSKI E-SENIOR - komunikacja w internecie cz. 1.

Aplikacje Messenger i WhatsUp – czyli co? O zaletach i możliwościach rozmów z rodziną i przyjaciółmi za pośrednictwem komunikatorów w smartfonach i komputerach.

Tuż po szkoleniu będzie możliwość indywidualnego zadania pytań i uzyskania informacji bezpośrednio od eksperta.

To szkolenie, a także każde kolejne z cyklu są całkowicie BEZPŁATNE, nie trzeba się na nie zapisywać, wystarczy wejść na stronę www.jestesmyinplus.pl i wybrać odpowiednie wydarzenie.

Na stronie znajduje się także pełna lista szkoleń wraz z datami i godzinami oraz harmonogram doradztwa indywidualnego dla osób 60+ z terenu Poznania.

Tematyka cyklu szkoleń (11-22 grudnia):

  • funkcje komunikacyjne w smartfonach i komputerach,
  • obsługa przez seniorów platform komunikacji internetowej: Messenger i WhatsUp / Zoom / Google Meet / Skype;
  • korzystanie z oferty poznańskiej kultury w sieci,
  •  korzystanie z e-usług dla seniorów,
  • język angielski w sieci dla seniorów!

Organizatorem projektu „Poznański Senior ONLINE 2020” finansowanego z budżetu Miasta Poznania jest Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego IN PLUS.

Serdecznie pozdrawiamy i zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym harmonogramem projektu na stronie: www.jestesmyinplus.pl.

Zespół projektu „Poznański Senior ONLINE”

Akademia Muzyczna zaprasza na spotkanie z prof. Urszulą Kryger, zatytułowane Liryka wokalna w kameralistyce – twórczy wkład w interpretację dzieła, które odbędzie się online w czwartek, 10 grudnia, o godz. 19.00.


Prof. Urszula Kryger, mezzosopran liryczny, jedna z najwybitniejszych polskich artystek. Szczególnie bliska jest jej sztuka interpretacji liryki wokalnej.Z recitalem pieśni, w programie którego znalazły się pieśni Fryderyka Chopina, wystąpiła w Mediolańskiej La Scali. Wyjątkowe miejsce w ogromnym dorobku fonograficznym Urszuli Kryger zajmują albumy liryki wokalnej, nagradzane m.in. nagrodą Fryderyka.Zwyciężczyni 43. Międzynarodowego Konkursu Muzycznego ARD w Monachium, Międzynarodowego Konkursu Wokalnego Stanisława Moniuszki w Warszawie, Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Johannesa Brahmsa w Hamburgu. Profesor sztuki i wybitny dydaktyk, obecnie Prorektor ds. artystycznych Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.
Z powodu pandemii zarówno recital Artystki w naszej Uczelni, jak również kurs mistrzowski, koncentrujący się na interpretacji liryki wokalnej, musiały zostać przeniesione. W ten wyjątkowy wieczór mamy jednak okazję spotkania z prof. Urszulą Kryger w formule online. Za pośrednictwem platformy internetowej możemy zintegrować naszą akademicką społeczność wokół osoby znakomitej śpiewaczki, która na podstawie własnych doświadczeń opowie o sztuce wykonawstwa pieśni artystycznej – jednej z najbardziej wysublimowanych i fascynujących form obcowania z muzyką i poezją jednocześnie.

Link do spotkania:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a1e8c5da278e94876b151211e1d0bb57b%40thread.tacv2/1607433643535?context=%7b%22Tid%22%3a%2232e2ac89-9c01-485b-ac8a-3ed606da47dc%22%2c%22Oid%22%3a%222aa384dc-f134-493a-b589-12ce8eb63f49%22%7d


Adres: ul. Ratajczaka 37, 61-816 Poznań
Telefon/fax: 061 851-00-36
E mail: utw.poznan@vp.pl
Godziny pracy Biura: poniedziałki, wtorki, środy 10.00 - 14.00


Konto BNP Paribas Bank Polska
                                      46 1750 0012 0000 0000 3416 0929

          PKO BP              93 1020 4027 0000 1802 0386 4105  

My na mapie