Zaproszenia

Europejski Piknik Zdrowia odbędzie się w dniu 26 kwietnia br. o godzinie 12:00 na terenie Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM mieszczącego się przy ulicy Szamarzewskiego 82/ 84 w Poznaniu. 

Piknik zostanie zorganizowany w ramach promocji projektu: „PROPULMO - poprawa kompleksowości i jakości leczenia pacjentów ze schorzeniami układu oddechowego ze szczególnym uwzględnieniem opieki nad dorosłymi chorymi z mukowiscydozą w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej IX, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.

Wydarzenie będzie stanowiło doskonałą okazję do podniesienia świadomości społecznej w obszarze chorób układu oddechowego, ich specyfiki i leczenia. Poprzez event organizatorzy pragną zintegrować pacjentów, ich rodziny, pracowników Szpitala oraz mieszkańców Poznania we wspólnym celu dbania o zdrowie.

W  ramach przedsięwzięcia pragną pokazać szereg korzyści wynikających z otrzymania dotacji unijnych oraz wpływ Funduszy Europejskich na rozwój infrastruktury medycznej i efekt końcowy inwestycji. Podczas trwania Europejskiego Pikniku Zdrowia wykonywane będą bezpłatne badania profilaktyczne, przeprowadzane pokazy medyczne, odbędą się także liczne zajęcia sportowe promujące aktywność fizyczną.

Adres: ul. Ratajczaka 37, 61-816 Poznań
Telefon/fax: 061 851-00-36
E mail: utw.poznan@vp.pl
Godziny pracy Biura: poniedziałki, wtorki, czwartki 10.00 - 14.00


Konto BNP Paribas Bank Polski
                                      46 1750 0012 0000 0000 3416 0929
******************************************

Konto: PKO BP S.A. o/Poznań
                                      93 1020 4027 0000 1802 0386 4105

My na mapie