Zapisy

Szanowni Państwo,

W roku akademickim 2020/2021- z powodu pandemii COVID – 19-  zapisy nowych członków do Towarzystwa Uniwersytet Trzeciego Wieku w Poznaniu odbywać się będą  internetowo oraz korespondencyjnie, a w szczególnych przypadkach osobiście w Biurze TUTW.

Kandydacie,
w celu pomyślnego przeprowadzenia procesu zapisu prosimy wykonać następujące czynności:

Krok 1 -  Przeczytać  zakładkę „O nas”,  a w niej statut Towarzystwa;

Krok 2 – Przeczytać  Regulamin zasad członkostwa w Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Poznaniu – kliknij tutaj

Krok 3 – Zapoznać się z ofertą sekcji i kół zainteresowań proponowanych w nowym roku akademickim 2020/2021 – kliknij tutaj

Krok 4  - Gdy masz już pewność, że chcesz zostać członkiem Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Poznaniu - otwórz  zakładkę z kwestionariuszem zapisu – kliknij tutaj

Krok  5 – Dokładnie przeczytaj i wypełnij kwestionariusz zapisu, zgodnie z danymi w dowodzie  osobistym.

Następnie

zapisz wypełniony kwestionariusz zapisu na dysku swojego komputera i po zapisaniu prześlij  go do Biura TUTW za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail:  zapisy@utw.poznan.pl
lub wydrukuj i prześlij za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Towarzystwo Uniwersytet Trzeciego Wieku w Poznaniu, ul. Ratajczaka 37, 61-816 Poznań

Krok 6 – dokonaj wpłaty kwoty 25,00 zł-  tytułem opłaty wpisowej oraz  kwoty 120,00 zł- tytułem rocznej składki członkowskiej za rok akademicki 2020/ 2021 na konto bankowe

BNP Paribas Bank Polska 46 1750 0012 0000 0000 3416 0929

Krok  7- po wpłynięciu na konto bankowe TUTW wpłaty z tytułu opłaty wpisowej i składki rocznej - Biuro Uniwersytetu wystawi legitymację członkowską, a następnie poinformuje Cię mailowo lub telefonicznie o terminie odbioru legitymacji, podpisania kwestionariusza zapisu,  regulaminu zasad członkostwa w TUTW w Poznaniu oraz deklaracji członkowskiej.

Gratulujemy

decyzji o wstąpieniu w szeregi społeczności naszego Uniwersytetu i pomyślnie dokonanego zapisu.

Uwaga:

W szczególnych przypadkach zapisu można dokonać osobiście  w Biurze TUTW w dniach 21 - 25.09.2020r w godz. 10:00 do 14:00.

Adres: ul. Ratajczaka 37, 61-816 Poznań
Telefon/fax: 061 851-00-36
E mail: utw.poznan@vp.pl
Godziny pracy Biura: poniedziałki, wtorki, czwartki 10.00 - 14.00


Konto BNP Paribas Bank Polska
                                      46 1750 0012 0000 0000 3416 0929

My na mapie