Władze UTW

struktura

Walne Zgromadzenie - najwyższa władza TUTW, określa i uchwala kierunki działania stowarzyszenia, oraz plany roczne merytoryczne i budżetowe
Zarząd - jego zadaniem jest realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia
Sąd Koleżeński - rozpatruje i rozstrzyga sprawy członków i władz UTW dotyczące nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał i sporów powstałych na tle działalności TUTW
Komisja Rewizyjna -  kontroluje całokształt działalności merytorycznej i finansowej

Adres: ul. Ratajczaka 37, 61-816 Poznań
Telefon/fax: 061 851-00-36
E mail: utw.poznan@vp.pl
Godziny pracy Biura: poniedziałki, wtorki, środy 10.00 - 14.00


Konto BNP Paribas Bank Polska
                                      46 1750 0012 0000 0000 3416 0929

          PKO BP              93 1020 4027 0000 1802 0386 4105  

My na mapie