Zarząd

Prezydium

Prezes: Prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski

Wiceprezes ds. Dydaktycznych: Lidia Wrocińska–Sławska - współuczestnictwo w ustalaniu kierunków działania i nadzór nad ich realizacją

Sekretarz: Olga Remblewska – nadzór nad organizacją wykładów plenarnych

Skarbnik: Hanna Potrawiak - nadzór i kontrola nad całością spraw finansowych i majątkowych

Koordynator Sekcji i Kół Zainteresowań: Elżbieta Sasim – nadzór nad prawidłową realizacją programu sekcji.

 

Członkowie Zarządu:

ds. Sekcji Popularnonaukowych I -  Ewa Rakowska - Staniak -  współpraca z instruktorami sekcji:  geografia, historia, astronomia i genealogia; nadzór nad prawidłowym przebiegiem zajęć

ds. Sekcji Artystycznych - Urszula Nowak - współpraca z instruktorami sekcji: historia sztuki, historia muzyki

ds. Sekcji Ruchowych I - Jadwiga Grześkowiak -  współpraca z instruktorami sekcji: pilates, yoga, sundao, barwy tańca -  nadzór nad prawidłowym przebiegiem zajęć

ds. Sekcji Ruchowych II - Danuta Okońska -  współpraca z instruktorami sekcji:  terapia tańcem, rytmika, gimnastyka –  nadzór nad prawidłowym przebiegiem zajęć

ds. Sekcji Ruchowych III - Krystyna Szczepaniak- wspólpraca z instruktorami zajęc na basenie Szpitala Ortopedycznego i Termach Maltańskich- nadzór nad prawidłowym przebiegiem zajęć

d.s. Sekcji Ruchowych IV- Irena Juhas- wspólpraca z instruktorami sekcji turystyki pieszej, nadzór nad prawidłowym przebiegiem zajęć

ds. Turystyki, Wycieczek i Kroniki - Krystyna Burian - Organizacja Wycieczek i Turystyki Pieszej i Turnusów Rehabilitacyjnych: opracowanie rocznego harmonogramu i organizacja wycieczek krajowych i zagranicznych oraz prowadzenie kroniki

ds. Sekcji Językowych I - Danuta Jakielczyk- współpraca z instruktorami języka angielskiego, nadzór nad prawidłowym przebiegiem zajęć

ds. Sekcji Językowych II - Genowefa Kuderska - współpraca z instruktorami języka niemieckiego,  włoskiego i francuskiego, nadzór nad prawidłowym przebiegiem zajęć

ds. Imprez Kulturalnych i Rekreacyjnych -Irena Juhas i Jan Piechocki- organizacja imprez okolicznościowych,  organizacja spotkań integracyjnych z innymi UTW,  

Komisja ds. Pomocy Koleżeńskiej i Wniosków Słuchaczy: Jadwiga Grześkowiak, Genowefa Kuderska, Danuta Okońska - przyjmuje zgłoszenia o członkach UTW wymagających pomocy z uwagi na stan długotrwałej bezradności lub choroby i organizuje stosowną pomoc, oraz przyjmuje wnioski dotyczące urlopów dziekańskich i zwrotu za nieodbyte zajęcia

ds. Sekcji Komputerowych - Elzbieta Sasim -  współpraca z instruktorami grup komputerowych i sekcji: styl życia, plastyka -  nadzór nad prawidłowym przebiegiem zajęć

ds. Współpracy z zagranicą - Irena Juhas

ds. Współpracy z Urzędami - Ewa Rakowska-Staniak

ds. Koordynacji Pracy sekcji i Kół Zainteresowań - Elżbieta Sasim

d.s. współpracy z instytucjami kulturalnymi i artystycznymi- Mirosława Sierszulska

d.s. prowadzenia dokumentacji zebrań Zarządu, moderowania strony internetowej- Mirosława Lańska

 

Osoby zaproszone do współpracy z Zarządem:

Współdziałanie z Członkiem Zarządu d.s. współpracy zagranicznej- Krystyna Romanowska, Jan Ożdziński

d.s. organizacyjnych oraz projektów- Miria Szymaniak- Staniszewska

 

 

 

 

 

 

 

Adres: ul. Ratajczaka 37, 61-816 Poznań
Telefon/fax: 061 851-00-36
E mail: utw.poznan@vp.pl
Godziny pracy Biura: poniedziałki, wtorki, czwartki 10.00 - 14.00


Konto Raiffeisen Polbank
                                      46 1750 0012 0000 0000 3416 0929
******************************************

Konto: PKO BP S.A. o/Poznań
                                      93 1020 4027 0000 1802 0386 4105

My na mapie