Zarząd

Prezydium Zarządu

Prezes- Prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski
Określanie kierunków działania TUTW oraz nadzór nad całością działalności Towarzystwa.

Wiceprezes ds. dydaktycznych- Jolanta Kucharzak
Wytyczanie i nadzór nad realizacją celów dydaktycznych TUTW.

Wiceprezes d.s. organizacyjnych- Ewa Rakowska- Staniak
Organizacja pracy TUTW oraz kalendarza roku akademickiego.

Sekretarz- Olga Remblewska
Nadzorowanie organizacji wykładów plenarnych, prac Prezydium Zarządu i Zarządu.

Skarbnik- Hanna Potrawiak
Sprawowanie nadzoru nad całością spraw majątkowych i finansowych TUTW.

Członek Zarządu d.s koordynacji sekcji i kół zainteresowań- 
Sprawowanie nadzoru nad działalnością
sekcji i kół zainteresowań.

Członek Zarządu ds. sekcji naukowych i współpracy z instytucjami- Elżbieta Dybowska
W
spółpraca z instruktorami sekcji Historia Sztuki, nadzór nad prawidłowym przebiegiem zajęć.
Współpraca z instytucjami oraz organizacjami społecznymi działającymi na rzecz seniorów oraz UTW z województwa i kraju.

Członkowie Zarządu

ds. sekcji naukowych- Jolanta Rożek- Rura
Współpraca z instruktorami sekcji Astronomia, Poznaj świat, Historia antyczna. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem zajęć.

ds. nauki języków obcychDanuta Stempin
Współpraca z instruktorami sekcji języka niemieckiego, języka francuskiego i języka włoskiego. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem zajęć.

ds. nauki języków obcych- Irena Jakubczak
Współpraca z instruktorami sekcji Język angielski- p. Maciejewska/ 1 grupa oraz p. Góralczyk/ 4 grupy. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem zajęć.

ds. nauki języków obcych- Grażyna Mikulewicz
Współpraca z instruktorami sekcji Język angielski- p. Kicińska/ 5 grup. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem zajęć.

ds. sekcji artystycznych i komputerowych- Krystyna Szczepaniak
Współpraca z instruktorami sekcji Warsztaty plastyczne, Fotografia i Komputery. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem zajęć. Opieka nad Kołem Brydżowym i Kołem Obieżyświatów.

ds. zdrowia, sprawności fizycznej- Danuta Okońska
Współpraca z instruktorami sekcji Terapia tańcem, Rytmika, Gimnastyka. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem zajęć.

ds. zdrowia, sprawności fizycznej- Elżbieta Sasim
Współpraca z instruktorami sekcji HathaYoga, Pilates (Langiewicza), Terapia kręgosłupa. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem zajęć.

ds. sprawności fizycznej oraz ewidencji członków TUTW- Miria Szymaniak- Staniszewska
Współpraca z instruktorami sekcji Styl życia, Basen/Ortopedia, Basen/Termy, Trening pamięci. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem zajęć.

ds. sekcji Turystyka Piesza, Język angielski- Irena Juhas
Współpraca z instruktorami sekcji Turystyka piesza oraz Język angielski (p. K. Frąszczak- 2 grupy), nadzór nad prawidłowym przebiegiem zajęć.

ds. turystyki i wypoczynku- Danuta Urbaniak

ds. współpracy z instytucjami kulturalnymi i artystycznymi- Mirosława Sierszulska

ds. prowadzenia dokumentacji Zarządu oraz strony internetowej TUTW- Mirosława Lańska

ds. organizacyjnych- Eugeniusz Antkowiak

Zespół ds. pomocy koleżeńskiej- Danuta Okońska, Danuta Stempin, Elżbieta Dybowska
Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków słuchaczy o udzielenie urlopu, o zwrot opłat za sekcje z tytułu uzasadnionej nieobecności zgodnie z regulaminem.

Osoby do współpracy z Zarządem:

Aleksandra Morkowska-Noble- Współpraca z instruktorami sekcji Pilates- p. Beker/ 2 grupy. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem zajęć.

Prosimy Słuchaczy

o zgłaszanie się do Biura UTW w sprawach sekcji, kół, wycieczek i innych

wyłącznie w dniach i godzinach dyżuru Członka Zarządu

odpowiedzialnego prowadzenie danej sprawy.

 

 

 

 

 

 

 

 

Adres: ul. Ratajczaka 37, 61-816 Poznań
Telefon/fax: 061 851-00-36
E mail: utw.poznan@vp.pl
Godziny pracy Biura: poniedziałki, wtorki, czwartki 10.00 - 14.00


Konto BNP Paribas Bank Polska
                                      46 1750 0012 0000 0000 3416 0929

My na mapie