Wydarzenia 2020/2021

Dnia 27 stycznia 2021 roku odbyło się Walne Zebranie Członków TUTWsprawozdawcze za rok akademicki 2019/2020.W związku z sytuacją epidemiczną i zagrożeniami związanymi z COVID-19 zebranie przeprowadzone zostało w formie zdalnej na platformie Microsoft TEAMS. Ze względu na udział mniejszej niż 1/2 członków - zebranie przeprowadzono w II terminie.

W ramach porządku obrad przyjęto i zatwierdzono:

  • Sprawozdanie merytoryczne z działalności UTW za rok akademicki 2019/2020;
  • Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za rok akademicki 2019/2020;
  • Sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego za rok akademicki 2019/2020;
  • Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok akademicki 2019/2020;
  • Kierunki działania Towarzystwa na rok akademicki 2020/2021;
  • Preliminarz finansowy na rok akademicki 2020/2021.

Dnia 14 listopada 2020 roku słuchacze naszego Uniwersytetu uczestniczyli w wykładzie on-line Pani dr Marty Lewandowicz na temat „Modyfikacja żywienia w odpowiedzi na zmiany składu ciała wynikające z wieku”.

Poniżej prezentujemy „Poradnik na temat przechowywania żywności” udostępniony przez autorkę wykładu.

Poradnik - kliknij tutaj

Dnia 21 listopada 2020 roku, na prośbę słuchaczy-  Pani dr Marta Lewandowicz wygłosiła dodatkowy wykład na temat „Żywienie osób starszych w przypadku zaburzeń zmysłu smaku, węchu i apetytu, jako zagrożenie niedożywienia i sarkopenii".

Bardzo dziękujemy za przekazaną wiedzę i miłe spotkania.

Dnia 13 listopada 2020 roku słuchacze naszego Uniwersytetu wzięli udział w prelekcji on-line na platformie ZOOM poświęconej tematyce odnawialnych źródeł energii oraz efektywności energetycznej w gospodarstwie domowym.

Wydarzenie odbyło się w ramach Wielkopolskich Dni Energii 2020. Jest to cykliczna impreza organizowana od 2012 roku przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. W programie tegorocznym WDE przewidziano możliwość udziału w warsztatach nt. praktycznego wykorzystania odnawialnych źródeł energii słuchaczy Uniwersytetów III Wieku z terenu Wielkopolski.

Celem warsztatów było przybliżenie dostępnych obecnie najpopularniejszych rodzajów odnawialnych źródeł energii i ich rosnącej roli w systemie energetycznym kraju, jak również omówienie kwestii lokowania nowych instalacji OZE w najbliższym otoczeniu, we własnym gospodarstwie domowym.

 

  

Prowadzącymi wykład byli Pan Stefan Pawlak oraz Pani Monika Paczyńska- dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Działania w ramach Wielkopolskich Dni Energii 2020 współfinansowane są przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Serdecznie dziękujemy Państwu Prowadzącym za możliwość udziału w ciekawych warsztatach, dużą dawkę wiedzy, wyczerpujące informacje oraz miłą atmosferę.

Dnia 13 listopada 2020 roku odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021.
W związku z sytuacją epidemiczną związaną z pandemią COVID-19 uroczystość miała formę zdalną z wykorzystaniem platformy MICROSOFT TEAMS.

Inaugurację rozpoczęło wysłuchanie tradycyjnego Gaudemamus.

Następnie głos zabrał Pan Prezes TUTW prof. zw. dr hab. Andrzej Kostrzewski, który powitał zgromadzonych przed ekranami komputerów słuchaczy i otworzył nowy rok akademicki 2020/2021.

Następnie przedstawił sprawozdanie z działalności Uniwersytetu w minionym roku akademickim, przypomniał najważniejsze wydarzenia, w tym uroczystość Jubileuszu 40- lecia naszego Towarzystwa. Przypomniał tematykę wykładów oraz omówił zrealizowane zajęcia w sekcjach i kołach, które były odbywały się do momentu ich zawieszenia w dniu 11 marca 2020 roku, a następnie wznowione w formie zdalnej z dniem 18 maja 2020 roku.

Złożył podziękowania słuchaczom, wolontariuszom, członkom Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, wykładowcom i instruktorom -za pracę na rzecz rozwoju Uniwersytetu oraz wzbogacanie jego dorobku. Wyraził również wdzięczność władzom wyższych uczelni, szkół oraz instytucji za współpracę i udostępnianie sal na potrzeby zajęć.

Podziękował Pani Lidii Wrocińskiej- Sławskiej za wieloletnią pracę na rzecz Uniwersytetu i powitał Panią Jolantę Kucharzak, która została wybrana w marcu br. przez Zarząd TUTW na stanowisko wiceprezesa. Życzył Pani Prezes Jolancie Kucharzak satysfakcji z realizowanych zadań i sukcesów w pracy na rzecz naszego Uniwersytetu.

Na zakończenie Pan Prezes życzył wszystkim zdrowia i szybkiego spotkania na zajęciach stacjonarnych.

Uroczystość uświetnił wykład Pana prof. Piotra Rzymskiego z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na temat „Czego powinna nauczyć ludzkość pandemia COVID-19?”.

Na zakończenie głos zabrał Pan Prezes TUTW prof. zw. dr hab. Andrzej Kostrzewski,

który podziękował Panu Profesorowi za ciekawy wykład, członkom Zarządu i pracownikom Biura za przygotowanie Inauguracji. Z nadzieją zaprosił na kolejne zajęcia, które w najbliższym czasie odbywać się będą w formie on-line.

 

W dniu 1 października 2020 roku,

podczas Inauguracji Roku Akademickiego 2020/2021 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 

Jej Magnificencja Rektor UAM prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska,

wręczyła

Panu prof. zw. dr hab. Andrzejowi Kostrzewskiemu

najwyższe wyróżnienie akademickie UAM – 

medal Palmae Universitatis Studiorum Posnaniensis.

 

Medal przyznawany jest wybitnym uczonym, których praca naukowa
przyczyniła się do budowy znaczenia uczelni na akademickiej mapie Polski.

Gratulujemy naszemu Panu Prezesowi
tak zaszczytnego wyróżnienia.

 

Adres: ul. Ratajczaka 37, 61-816 Poznań
Telefon/fax: 061 851-00-36
E mail: utw.poznan@vp.pl
Godziny pracy Biura: poniedziałki, wtorki, czwartki 10.00 - 14.00


Konto BNP Paribas Bank Polska
                                      46 1750 0012 0000 0000 3416 0929

My na mapie