Wydarzenia 2018/2019

W dniach od 12 do 15 lutego 2019 roku Słuchacze sekcji Turystyka Piesza prowadzonej przez Panią Aleksandrę Dalke odwiedzili Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu.

 

To naj­więk­sza uczel­nia arty­styczna w kraju, posia­da­jąca jako jedyna wśród wyż­szych uczelni pla­stycz­nych sta­tus uni­wer­sy­tetu. Na 8 wydzia­łach kształci studentów aż na 14 kie­run­kach.

13 i 20 stycznia 2019 roku mieliśmy przyjemność wysłuchania Koncertu Noworocznego na Zamku w Rydzynie. Udział w nim wzięło ponad 100 Słuchaczy naszego Uniwersytetu.

Po przyjeździe do Rydzyny, zwanej „perłą polskiego baroku”, odbyliśmy krótki spacer po miasteczku. Na Rynku podziwialiśmy barokowy zespół kamieniczek oraz Ratusz z 1752 roku z drewniana wieżą, a także unikalną figurę Trójcy Świętej.

                                      

W dniach 9 i 10 stycznia 2019 roku odbyły się dwie Wycieczki Noworoczne do Nowego Tomyśla, Zbąszynia i Porażyna. Wzięło w nich udział liczne grono Słuchaczy naszego Uniwersytetu.

W Nowym Tomyślu zwiedziliśmy Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa. Poznaliśmy historię wikliniarstwa i plecionkarstwa oraz wzięliśmy udział w pokazie wyplatania wyrobów z wikliny. Podziwialiśmy różnorodne dekoracje i przedmioty użytkowe wykonane z wikliny- zgromadzone w obiektach muzealnych oraz w otoczeniu.

 

Dnia 9 listopada 2018 roku w Collegium da Vinci odbyła się Wielkopolska Gala Żeglarska podczas której podsumowano roczną działalność oraz wyróżniono wielkopolskich żeglarzy za największe osiągnięcia sportowe i amatorskie dokonane w 2018 roku.


Grupa członków naszego UTW została laureatem prestiżowej Nagrody Roku ZŁOTA OMEGA 2018 za wybitne osiągnięcia w żeglarstwie wielkopolskim w kategorii „Śródlądowy Rejs Roku ” za Rejs Seniorów po rzekach o kanałach Holandii.

  

Miło nam poinformować o sukcesie słuchaczki naszego Uniwersytetu- Pani Magdaleny Jasińskiej-Gorgolewskiej, która zdjęciem "Marsz emancypantek 11 listopada" zwyciężyła w IX edycji konkursu fotograficznym, który odbył się w ramach Festiwalu Niezależnej Twórczości Filmowej i Fotograficznej Osób Dojrzałych" Wyścig Jaszczurów".


Organizatorem konkursu było Polskie Towarzystwo Artystów, Autorów, Animatorów Kultury PTAAAK. "Wyścig Jaszczurów". Gratulujemy!

Adres: ul. Ratajczaka 37, 61-816 Poznań
Telefon/fax: 061 851-00-36
E mail: utw.poznan@vp.pl
Godziny pracy Biura: poniedziałki, wtorki, czwartki 10.00 - 14.00


Konto Raiffeisen Polbank
                                      46 1750 0012 0000 0000 3416 0929
******************************************

Konto: PKO BP S.A. o/Poznań
                                      93 1020 4027 0000 1802 0386 4105

My na mapie