Rok 2016/2017

Szwajcaria to kraj warty poznania z ciekawą historią, czterema językami urzędowymi, kwadratową flagą, niemający konstytucyjnej stolicy, nienależący do Unii Europejskiej, neutralny, uporządkowany, bogaty. Zainteresowanie jego poznaniem było tak wielkie, że musieliśmy zorganizować dwie grupy wycieczkowiczów. Jedna z nich swoją turystyczną przygodę przeżyła w dniach od 19 do 24 czerwca 2017 roku, druga wyjeżdża we wrześniu.

W dniach od 20 -24 maja grupa słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Poznaniu  przebywała w Anglii, w Hrabstwie Surrey w ramach wymiany pomiędzy Surrey U3A Network a UTW Poznań, projektu realizowanego od kilku lat. 

Zrobiliśmy to: Wielka Pętla Wielkopolski pokonana przez Słuchaczy - Wodniaków UTW Poznań w dniach 4- 18 maja 2017 roku.

W dniu 22 marca 2017 roku odbyła się pierwsza tegoroczna wycieczka Słuchaczy UTW po ziemi wielkopolskiej. Celem było zwiedzanie kopalni soli w Kłodawie, gdzie znajduje się stanowisko soli różowej.

 

Dnia 03 maja 2017 roku, w Nowym Pawilonie Ogrodu Botanicznego odbyło się otwarcie wystawy pięknych prac malarskich słuchaczy sekcji Warsztaty Plastyczne.

Adres: ul. Ratajczaka 37, 61-816 Poznań
Telefon/fax: 061 851-00-36
E mail: utw.poznan@vp.pl
Godziny pracy Biura: poniedziałki, wtorki, czwartki 10.00 - 14.00


Konto Raiffeisen Polbank
                                      46 1750 0012 0000 0000 3416 0929
******************************************

Konto: PKO BP S.A. o/Poznań
                                      93 1020 4027 0000 1802 0386 4105

My na mapie