Rok 2017/2018

Dnia 19 maja 2018 roku reprezentacja Seniorów naszego Uniwersytetu wzięła udział w IX Wielkopolskich Spotkaniach Sportowo- Integracyjnych Uniwersytetów Trzeciego Wieku zorganizowanych w Sierakowie przez lokalny UTW oraz Gminę Sieraków.
Współzawodnictwo polegało na udziale w sześciu konkurencjach sportowo- rekreacyjnych: Kręgle, Strzelanie, Szarfa, Hokej, Chłopek, Puszki, Kibice.
W konkurencji Puszki na podium stanęły dwie reprezentantki naszego UTW- Pani Mirosława Dziamska, która zajęła II miejsce oraz Pani Teresa Stanisławska, która uplasowała się na III miejscu.

Gratulujemy sukcesu sportowego oraz dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w imprezie i godne reprezentowanie naszego Uniwersytetu.

Adres: ul. Ratajczaka 37, 61-816 Poznań
Telefon/fax: 061 851-00-36
E mail: utw.poznan@vp.pl
Godziny pracy Biura: poniedziałki, wtorki, czwartki 10.00 - 14.00


Konto BNP Paribas Bank Polski
                                      46 1750 0012 0000 0000 3416 0929
******************************************

Konto: PKO BP S.A. o/Poznań
                                      93 1020 4027 0000 1802 0386 4105

My na mapie