Rok 2019/2020

Szanowni Słuchacze

Po 40 latach od stworzenia i ustawicznego prowadzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Poznaniu podjęłam starania w celu pozyskania osoby, która zechciałaby mnie zastąpić. Na realizację zadań i pełnienia funkcji wyraziła zgodę mec. Jolanta Kucharzak- honorowy członek naszego Towarzystwa, osoba godna zaufania, zaangażowana od wielu lat w działania organizacji społecznych, rozwiązywania spraw seniorów.

To pozwoliło mi na złożenie rezygnacji z pełnienia funkcji V-ce Prezesa TUTW i zarekomendowanie Zarządowi Pani Jolanty Kucharzak na moje stanowisko.

W tym miejscu pragnę z całego serca podziękować setkom osób, które przez te wszystkie lata mojej działalności w Uniwersytecie współpracowały ze mną i przyczyniły się do Jego rozwoju.

Większość z tych osób to ofiarni społecznicy pracujący kompetentnie w Zarządzie, Komisji Rewizyjnej, Sadzie Koleżeńskim jak również pracownicy naukowi uczelni wyższych w Radzie Programowej, wykładowcy, instruktorzy, pracownicy Biura i liczni przedstawiciele różnych instytucji, organizacji pozarządowych współdziałających dla dobra Państwa-słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Na kartach ostatniej publikacji ArsSenescendi w rozdziale „Śladami historii i z duchem czasu...” przybliżam Państwu sylwetki znaczących osób i Ich wkład w tworzeniu tej wyjątkowej uczelni dla seniorów.

Szczególne podziękowanie składam na ręce

- prof. dr hab. Andrzeja Kostrzewskiego za 29 lat wspólnej pracy i pełnienia funkcji Prezesa UTW w Poznaniu od 1991r

- wieloletnich szczerze oddanych w tworzeniu tego dzieła koleżanek

Hannie Potrawiak pełniącej funkcję Skarbnika

Oldze Remblewskiej pełniącej funkcję Sekretarza

Ewie Kosmatce pełniącej funkcję Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej

Krystynie Burian ówczesnego członka Zarządu ds. turystyki

Wrócisławie Bergandy pełniącej funkcję obsługi organizacyjnej wykładów plenarnych

za serdeczne, efektywne współdziałanie.

Jestem przekonana, że kolejne lata mimo obecnych trudnych chwil związanych z pandemią koronawirusa przyniosą intensyfikację działań i rozkwit naszego Towarzystwa.

Łącząc serdeczne pozdrowienia

Życzę zdrowia, pogody ducha oraz zapewnienia o mojej dalszej aktywności i chęci pomagania

Lidia Wrocińska-Sławska

W marcu 2020 roku decyzję o zakończeniu pracy
w Zarządzie Towarzystwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Poznaniu
podjęła Pani Lidia Wrocińska- Sławska- wiceprezes ds. dydaktycznych.

Pani Lidia Wrocińska- Sławska to postać niezmiernie ważna w historii naszego Uniwersytetu.

To Ona - ponad czterdzieści lat temu - podjęła się misji utworzenia UTW w Poznaniu, a następnie przez cztery dziesięciolecia - przy wsparciu licznego grona słuchaczy - była sercem i motorem jego działania.

Jej aktywność, pełna poświęcenia i miłości praca na rzecz poznańskich seniorów przynosiła wspaniałe rezultaty.

Dzięki wysiłkom Pani Lidii Wrocińskiej- Sławskiej - zmianie ulegała postawa seniorów wobec myślenia o starości oraz roli, jaką mogą odegrać w społeczeństwie. Wyrażała przekonanie, że ustawiczna edukacja osób starszych przedłuża ich sprawność intelektualną, psychiczną i fizyczną.

Była inicjatorem i współorganizatorem różnorodnych form aktywności proponowanym członkom naszego Uniwersytetu.

Współdziałała z organizacjami działającymi na rzecz seniorów w Poznaniu, Wielkopolsce i kraju. Chętnie dzieliła się bogatą wiedzą i doświadczeniem.

 

Dziękujemy Pani Lidii Wrocińskiej- Sławskiej
za miłość, którą nas obdarzyła we wszystkich działaniach,
za zaangażowanie,
za przekazywaną wiedzę,
za niezwykłą atmosferę, poprzez którą zbudowała trwałe relacje pomiędzy nami słuchaczami,
za refleksje nad pięknem życia

oraz chwile, które razem przeżyliśmy.

Niech Życie pisze dla Pani radosne dalsze ciągi –
pozwalając na realizację życiowych planów, zamierzeń i pasji,
w zdrowiu, otoczeniu życzliwych ludzi,
z czasem na odpoczynek i relaks przy filiżance kawy i dobrej książce!

Zarząd i Słuchacze TUTW w Poznaniu

W dniach 12 i 13 lutego 2020 roku dwie grupy Słuchaczy naszego Uniwersytetu zrzeszone w sekcji Turystyka Piesza odwiedziły założone w 1979 roku Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie.

Medale okolicznościowe przygotowane z okazji 40-lecia naszego Uniwersytetu i wręczone podczas Jubileuszowej Inauguracji Roku Akademickiego 2019/2020 w dniu 23 października 2019 roku- osobom zasłużonym oraz przedstawicielom instytucji współpracujących z naszym Towarzystwem w ciągu ostatnich 5 lat, a także zasłużonym- wieloletnim słuchaczom wyróżniającym się w pracy na rzecz rozwoju naszego UTW stanowią formę wyrażenia wdzięczności i podziękowań za przychylność oraz różnorodne formy wspierania działalności naszego Towarzystwa.

 

Autorem projektu medalu okolicznościowego jest artysta- plastyk Stefan Kramer.

 

Przygotowanie 50 szt. okolicznościowych medali wraz z etui i certyfikatami
sfinansowane zostało ze środków budżetowych Miasta Poznania
w ramach projektu "Vivat Aktywny Jubilat- 40 lat UTW w Poznaniu"

W dniach 8 i 9 stycznia 2020 roku dwie grupy Słuchaczy UTW udały się na Wycieczkę Noworoczną do Grodziska Wielkopolskiego.

Pierwszym punktem zwiedzania była Muzealna Izba Pamięci Ziemi Grodziskiej znajdująca się w Pałacu na terenie Parku Miejskiego. Zgromadzono tam eksponaty związane z historią miasta i regionu oraz pamiątki z misji wojskowych w Iraku.

 

   

Adres: ul. Ratajczaka 37, 61-816 Poznań
Telefon/fax: 061 851-00-36
E mail: utw.poznan@vp.pl
Godziny pracy Biura: poniedziałki, wtorki, środy 10.00 - 14.00


Konto BNP Paribas Bank Polska
                                      46 1750 0012 0000 0000 3416 0929

          PKO BP              93 1020 4027 0000 1802 0386 4105  

My na mapie