Rok 2019/2020

Wydawnictwo "ARS Senescendi" to cykliczny- siódmy z kolei zeszyt, który wydany został z okazji Jubileuszu 40-lecia naszego Uniwersytetu.

 

Zawiera on historię naszego Uniwersytetu, wybrane wykłady wygłoszone w ostatnich pięciu latach, prace artystyczne z dziedziny malarstwa i fotografii oraz wspomnienia słuchaczy uczestniczących w zajęciach wyrażone w postaci różnych form literackich (wiersz, proza).

 

Dla większej popularyzacji i promocji osiągnięć aktywnego seniora wybrane fragmenty publikacji zostały przetłumaczone na język angielski.

 

 

"ARS Senescendi" jest dystrybuowane wśród zasłużonych słuchaczy naszego Uniwersytetu, przedstawicieli innych Uniwersytetów Trzeciego Wieku z Poznania, Wielkopolski, kraju, pracowników wyższych uczelni, instytucji kultury, zdrowia, polityki społecznej oraz bibliotek publicznych i naukowych celem szerokiego upowszechniania wiedzy nt. stylu życia osób starszych oraz realizowanych aktywności.

Publikacja została wręczona uczestnikom panelu dyskusyjnego nt. "Priorytety współczesnej polityki senioralnej", który odbył się 24 października 2019 roku i był integralną częścią będącego integralną częścią Inauguracji Roku Akademickiego 2019/2020 związanej z jubileuszem 40-lecia naszego Uniwersytetu.

Publikacja została wydana w ramach projektu „Student- senior XXI wieku"
współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Adres: ul. Ratajczaka 37, 61-816 Poznań
Telefon/fax: 061 851-00-36
E mail: utw.poznan@vp.pl
Godziny pracy Biura: poniedziałki, wtorki, czwartki 10.00 - 14.00


Konto BNP Paribas Bank Polska
                                      46 1750 0012 0000 0000 3416 0929

My na mapie