Rok 2019/2020

Dnia 22 listopada 2019 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok akademicki 2018/2019. Wzięli w nim udział Delegaci wybrani spośród słuchaczy- uczestników wszystkich sekcji i kół zainteresowań.

Uczestnicy zebrania zapoznani zostali ze sprawozdaniem merytorycznym z działalności UTW, sprawozdaniem finansowym z wykonania budżetu, sprawozdaniami z działalności Sądu Koleżeńskiego i Komisji Rewizyjnej.

Delegaci podjęli uchwały o przyjęciu przedstawionych sprawozdań.

Następnie Prezes UTW prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski zapoznał delegatów i gości z kierunkami działania Towarzystwa na rok akademicki 2019/2020, a Skarbnik UTW przedstawiła preliminarz finansowy na rok 2019/2020.

Walne Zebranie zakończył Prezes UTW prof. Andrzej Kostrzewski, który podziękował Członkom Zarządu i Delegatom za udział w obradach Walnego Zebrania oraz złożył życzenia dla wszystkich Słuchaczy UTW na nowy rok akademicki 2019/2020.

Adres: ul. Ratajczaka 37, 61-816 Poznań
Telefon/fax: 061 851-00-36
E mail: utw.poznan@vp.pl
Godziny pracy Biura: poniedziałki, wtorki, czwartki 10.00 - 14.00


Konto BNP Paribas Bank Polska
                                      46 1750 0012 0000 0000 3416 0929

My na mapie