Rok 2019/2020

W marcu 2020 roku decyzję o zakończeniu pracy
w Zarządzie Towarzystwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Poznaniu
podjęła Pani Lidia Wrocińska- Sławska- wiceprezes ds. dydaktycznych.

Pani Lidia Wrocińska- Sławska to postać niezmiernie ważna w historii naszego Uniwersytetu.

To Ona - ponad czterdzieści lat temu - podjęła się misji utworzenia UTW w Poznaniu, a następnie przez cztery dziesięciolecia - przy wsparciu licznego grona słuchaczy - była sercem i motorem jego działania.

Jej aktywność, pełna poświęcenia i miłości praca na rzecz poznańskich seniorów przynosiła wspaniałe rezultaty.

Dzięki wysiłkom Pani Lidii Wrocińskiej- Sławskiej - zmianie ulegała postawa seniorów wobec myślenia o starości oraz roli, jaką mogą odegrać w społeczeństwie. Wyrażała przekonanie, że ustawiczna edukacja osób starszych przedłuża ich sprawność intelektualną, psychiczną i fizyczną.

Była inicjatorem i współorganizatorem różnorodnych form aktywności proponowanym członkom naszego Uniwersytetu.

Współdziałała z organizacjami działającymi na rzecz seniorów w Poznaniu, Wielkopolsce i kraju. Chętnie dzieliła się bogatą wiedzą i doświadczeniem.

 

Dziękujemy Pani Lidii Wrocińskiej- Sławskiej
za miłość, którą nas obdarzyła we wszystkich działaniach,
za zaangażowanie,
za przekazywaną wiedzę,
za niezwykłą atmosferę, poprzez którą zbudowała trwałe relacje pomiędzy nami słuchaczami,
za refleksje nad pięknem życia

oraz chwile, które razem przeżyliśmy.

Niech Życie pisze dla Pani radosne dalsze ciągi –
pozwalając na realizację życiowych planów, zamierzeń i pasji,
w zdrowiu, otoczeniu życzliwych ludzi,
z czasem na odpoczynek i relaks przy filiżance kawy i dobrej książce!

Zarząd i Słuchacze TUTW w Poznaniu

Adres: ul. Ratajczaka 37, 61-816 Poznań
Telefon/fax: 061 851-00-36
E mail: utw.poznan@vp.pl
Godziny pracy Biura: poniedziałki, wtorki, czwartki 10.00 - 14.00


Konto BNP Paribas Bank Polska
                                      46 1750 0012 0000 0000 3416 0929

My na mapie