Rok 2019/2020

Szanowni Słuchacze

Po 40 latach od stworzenia i ustawicznego prowadzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Poznaniu podjęłam starania w celu pozyskania osoby, która zechciałaby mnie zastąpić. Na realizację zadań i pełnienia funkcji wyraziła zgodę mec. Jolanta Kucharzak- honorowy członek naszego Towarzystwa, osoba godna zaufania, zaangażowana od wielu lat w działania organizacji społecznych, rozwiązywania spraw seniorów.

To pozwoliło mi na złożenie rezygnacji z pełnienia funkcji V-ce Prezesa TUTW i zarekomendowanie Zarządowi Pani Jolanty Kucharzak na moje stanowisko.

W tym miejscu pragnę z całego serca podziękować setkom osób, które przez te wszystkie lata mojej działalności w Uniwersytecie współpracowały ze mną i przyczyniły się do Jego rozwoju.

Większość z tych osób to ofiarni społecznicy pracujący kompetentnie w Zarządzie, Komisji Rewizyjnej, Sadzie Koleżeńskim jak również pracownicy naukowi uczelni wyższych w Radzie Programowej, wykładowcy, instruktorzy, pracownicy Biura i liczni przedstawiciele różnych instytucji, organizacji pozarządowych współdziałających dla dobra Państwa-słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Na kartach ostatniej publikacji ArsSenescendi w rozdziale „Śladami historii i z duchem czasu...” przybliżam Państwu sylwetki znaczących osób i Ich wkład w tworzeniu tej wyjątkowej uczelni dla seniorów.

Szczególne podziękowanie składam na ręce

- prof. dr hab. Andrzeja Kostrzewskiego za 29 lat wspólnej pracy i pełnienia funkcji Prezesa UTW w Poznaniu od 1991r

- wieloletnich szczerze oddanych w tworzeniu tego dzieła koleżanek

Hannie Potrawiak pełniącej funkcję Skarbnika

Oldze Remblewskiej pełniącej funkcję Sekretarza

Ewie Kosmatce pełniącej funkcję Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej

Krystynie Burian ówczesnego członka Zarządu ds. turystyki

Wrócisławie Bergandy pełniącej funkcję obsługi organizacyjnej wykładów plenarnych

za serdeczne, efektywne współdziałanie.

Jestem przekonana, że kolejne lata mimo obecnych trudnych chwil związanych z pandemią koronawirusa przyniosą intensyfikację działań i rozkwit naszego Towarzystwa.

Łącząc serdeczne pozdrowienia

Życzę zdrowia, pogody ducha oraz zapewnienia o mojej dalszej aktywności i chęci pomagania

Lidia Wrocińska-Sławska

Adres: ul. Ratajczaka 37, 61-816 Poznań
Telefon/fax: 061 851-00-36
E mail: utw.poznan@vp.pl
Godziny pracy Biura: poniedziałki, wtorki, czwartki 10.00 - 14.00


Konto BNP Paribas Bank Polska
                                      46 1750 0012 0000 0000 3416 0929

My na mapie