Rok 2019/2020

Jubileusz 40-lecia pracy społecznej

świętuje założycielka poznańskiego TUTW

Pani Lidia Wrocińska- Sławska

Pani Lidia Wrocińska- Sławska jest politykiem społecznym, pracownikiem socjalnym, mediatorem, gerontologiem oraz kreatorem polityki społecznej, w tym również senioralnej na terenie Wielkopolski.

W Polsce, w końcu lat siedemdziesiątych działało już kilka Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Pani Lidia Wrocińska– Sławska dostrzegła w nich szansę na stworzenie seniorom pola do działania, aktywności- tak, by nie czuli się zagubieni, porzuceni, niepotrzebni.

W 1979 roku- z dużą inwencją, zapałem oraz doskonałym efektem podjęła się misji utworzenia UTW w Poznaniu. Od początku, w działaniach na rzecz utworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku współdziałała z jedyną wówczas działającą Poradnią Geriatryczną– dr Stanisławy Jankowskiej, z władzami wojewódzkimi, służbami medycznymi i socjalnymi, Polskim Komitetem Pomocy Społecznej, Towarzystwem Wolnej Wszechnicy Polskiej, Związkiem Emerytów i Rencistów, Polskim Towarzystwem Gerontologicznym oraz ze wszystkimi uczelniami wyższymi miasta Poznania, a także z instytucjami kultury, sztuki i edukacji.

Wszystkie te kontakty pozwalały zachęcać i zjednywać kolejne osoby do współpracy, której celem była organizacja interesujących wykładów plenarnych, zajęć seminaryjnych oraz udostępnianie sal i pomieszczeń na ustawicznie rozwijające się formy zajęć.

W kolejnych latach nawiązywała współpracę z nowo tworzącymi się organizacjami, takimi jak: Towarzystwo Alzheimerowskie, Stowarzyszenie Absolwentów UAM, jak również z Polakami chcącymi założyć Uniwersytet Trzeciego Wieku w Paryżu. Podpisała porozumienie o współpracy z UTW w hrabstwie Surry (Wielka Brytania), czego efektem była wzajemna wymiana doświadczeń oraz ciekawe wizyty studyjne seniorów w Anglii i w Polsce.

Ściśle współpracując z założycielką pierwszego UTW w Warszawie prof. Haliną Szwarc oraz gronem koleżanek i kolegów z kilku pierwszych UTW w Polsce- stała się propagatorką i inicjatorką powstawania wielu kolejnych uniwersytetów w regionie i w kraju.

Za wszystkimi tymi działaniami, od 40.lat stoi wolontariuszka o wielkim sercu, skromna, rozsądna, pełna entuzjazmu, zawsze uśmiechnięta pani Lidia Wrocińska- Sławska. Jej 40.letnie społeczne zaangażowanie zasługuje na najwyższe uznanie.

W 1996 roku otrzymała nagrodę Ministra Pracy i Polityki Społecznej dla UTW w Poznaniu.
W 2000 roku i 2002 roku otrzymała nagrodę Kapituły Pro Publico Bono za najlepszą Inicjatywę Obywatelską.
W 2005 roku Prezydent RP odznaczył Ją Złotym Krzyżem Zasługi za całokształt działań na rzecz osób starszych.


Z okazji Jubileuszu

życzymy Pani wiceprezes Lidii Wrocińskiej- Sławskiej

zdrowia oraz długich lat aktywności i działania na rzecz naszego Uniwersytetu

oraz środowisk senioralnych naszego miasta, regionu i krajuCzłonkowie Zarządu, Słuchacze oraz Pracownicy Biura UTW

Czterdzieści lat minęło…

W roku 1979 większość z nas- obecnych słuchaczy UTW miało dwadzieścia parę lat, bezgraniczną fantazję, wiele planów na przyszłość, bardziej lub mniej szalonych, ale na pewno nie myślało o swej aktywności w roku 2019. Wówczas już- obok nas znaleźli się wizjonerzy, którzy przed 40. laty, myśląc o nas z dnia dzisiejszego, powołali stowarzyszenie, którego celem stało się uaktywnienie osób, które nie mają już żadnych ograniczeń zawodowych, rodzicielskich, by nie rzec - jakichkolwiek.

Niektóre ówczesne pomysły poszły w zapomnienie, niektóre przetrwały do dziś, niektóre wraz z postępem techniki ewaluowały, przybierając nowe, bardziej współczesne formy. Niektóre inicjatywy zaistniały, bo zaistnieć musiały, gdyż świat i my się zmienialiśmy, dostosowując nasz temperament, zainteresowania i potrzeby do nowej rzeczywistości.

Dzieło to zaś jest wspólnym owocem myśli, pracy i czasu, na który złożyło się 40. lat istnienia stowarzyszenia.

Ogarnięcie tego zbiorowego wysiłku łatwe nie jest. Ogrom włożonego zaangażowania, pomysłów, poświęconego czasu, aby przez różnorodną działalność zjednoczyć rówieśników, zapewnić im godziwe formy wypoczynku, rozrywki, a także poznawania świata, ludzi i wiedzy jest zaiste imponujący.

Najwcześniejszych współtwórców stowarzyszenia już z nami nie ma. Pamiętamy o Was. Kolejni z nami pozostają, ale jakby już mniej czynni. Nie zapominamy Was.

Nowi przybywają i przybywać będą, bowiem dobra idea zawsze będzie miała sens i znajdzie naśladowców.

Inicjatorką i założycielką pierwszego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Polsce była prof. Halina Szwarc – lekarz medycyny, geriatra, naukowiec, wykładowca akademicki i społecznik. Założyła go 45 lat temu w Warszawie.  Idei prof. H. Szwarc zawdzięczamy dynamiczny rozwój ruchu UTW w Polsce w skali niespotykanej w żadnym innym kraju na świecie. To dzięki jej inicjatywie UTW stały się ważnym ruchem społecznym w całej Polsce.

Nasz TUTW powstał 40. lat temu, a jego założycielką była pani Lidia Wrocińska -Sławska, która od 40.lat nieprzerwanie pełni funkcję wiceprezesa ds. dydaktycznych.

Było to bardzo ważne wydarzenie dla seniorów Poznania, którzy mogli znaleźć miejsce dla swej aktywności intelektualnej, sportowej i artystycznej.

Zajęcia na TUTW prowadzone są w formie wykładów plenarnych, zajęć fakultatywnych, lektoratów językowych. Słuchacze mają do wyboru 22 sekcje, 65 grup. Każdego roku w zajęciach uczestniczy około tysiąca słuchaczy, a w 40. letniej działalności było ich 7 tysięcy.

Nasi słuchacze uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych miasta i kraju, zwiedzają Polskę i Europę, spotykają się z ciekawymi ludźmi.

TUTW w Poznaniu współpracuje z uniwersytetami trzeciego wieku z Poznania, Wielkopolski, Polski, a także z miast europejskich.

Zdajemy sobie sprawę, że nasze społeczne zaangażowanie (wolontariusze TUTW pracują społecznie 5 tys. godzin rocznie) nie rozwiązuje wszystkich problemów osób starszych Poznania, dlatego współpracujemy z instytucjami i stowarzyszeniami, które kreują politykę senioralną miasta.

Cieszymy się zaufaniem władz kraju, województwa i miasta.

Uroczystości Jubileuszu  40. lecia TUTW  w Poznaniu

patronatem honorowym objęli:

 

Kolegium Rektorów Miasta Poznania,

 

Wojewoda Wielkopolski - pan Zbigniew Hoffmann, 

 

Marszałek Województwa Wielkopolskiego- pan  Marek Woźniak,

 

Prezydent Miasta Poznania - pan Jacek Jaśkowiak.

 

 

Patronat  medialny:

 

Uroczystości współfinansowane  przez:

 

Samorząd Województwa Wielkopolskiego,

 

Miasto Poznań,

 

Aquanet S.A.,

 

AbaMedica S.A.,

 

Słuchaczy TUTW Poznań.

W dniach 18- 20 września 2019, na zaproszenie Samorządu Województwa Wielkopolskiego do Skorzęcina przyjechali przedstawicieli Uniwersytetów Trzeciego Wieku z całej Wielkopolski. Podczas spotkania zapoznali się m.in. z samorządową polityką senioralną, ciekawymi przykładami projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz zasadami pisania dobrych wniosków. Dowiedzieli się również, jak kreować wizerunek organizacji i jak go promować w mediach społecznościowych. Odbyły się warsztaty z komunikacji interpersonalnej i warsztaty wizażu. Seniorzy dowiedzieli się również, jak dbać o swoje bezpieczeństwo oraz jak udzielać pierwszej pomocy.
Spotkanie zorganizował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.
Nasz Uniwersytet reprezentowała pani wiceprezes Ewa Rakowska- Staniak.

Zachęcamy do obejrzenia relacji wideo z tego wydarzenia: https://youtu.be/TMVkKUQzrP8

Źródło: brawosenior.pl

9 września 2019 roku, na zaproszenie Rektora Uniwersytetu Artystycznego oraz Dyrektora Muzeum Narodowego w Poznaniu- przedstawiciele naszego UTW wzięli udział w otwarciu wystawy "OBIEKT- PRZESTRZEŃ" zorganizowanej z okazji 100- lecia Uniwersytetu Artystycznego. 

  

 

Wystawa otwarta została w Muzeum Narodowym.

Adres: ul. Ratajczaka 37, 61-816 Poznań
Telefon/fax: 061 851-00-36
E mail: utw.poznan@vp.pl
Godziny pracy Biura: poniedziałki, wtorki, czwartki 10.00 - 14.00


Konto BNP Paribas Bank Polska
                                      46 1750 0012 0000 0000 3416 0929

My na mapie