Rok 2019/2020

W dniach 27-28 listopada 2019 roku członkowie sekcji Turystyka Piesza odwiedzili Pracownię- Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego, która mieści się w Poznaniu przy ulicy Wronieckiej. Wysłuchali wykładu poświeconego pisarzowi oraz zgromadzonym pamiątkom.

Dnia 22 listopada 2019 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok akademicki 2018/2019. Wzięli w nim udział Delegaci wybrani spośród słuchaczy- uczestników wszystkich sekcji i kół zainteresowań.

Wydawnictwo "ARS Senescendi" to cykliczny- siódmy z kolei zeszyt, który wydany został z okazji Jubileuszu 40-lecia naszego Uniwersytetu.

 

Zawiera on historię naszego Uniwersytetu, wybrane wykłady wygłoszone w ostatnich pięciu latach, prace artystyczne z dziedziny malarstwa i fotografii oraz wspomnienia słuchaczy uczestniczących w zajęciach wyrażone w postaci różnych form literackich (wiersz, proza).

 

Dla większej popularyzacji i promocji osiągnięć aktywnego seniora wybrane fragmenty publikacji zostały przetłumaczone na język angielski.

 

 

"ARS Senescendi" jest dystrybuowane wśród zasłużonych słuchaczy naszego Uniwersytetu, przedstawicieli innych Uniwersytetów Trzeciego Wieku z Poznania, Wielkopolski, kraju, pracowników wyższych uczelni, instytucji kultury, zdrowia, polityki społecznej oraz bibliotek publicznych i naukowych celem szerokiego upowszechniania wiedzy nt. stylu życia osób starszych oraz realizowanych aktywności.

Publikacja została wręczona uczestnikom panelu dyskusyjnego nt. "Priorytety współczesnej polityki senioralnej", który odbył się 24 października 2019 roku i był integralną częścią będącego integralną częścią Inauguracji Roku Akademickiego 2019/2020 związanej z jubileuszem 40-lecia naszego Uniwersytetu.

Publikacja została wydana w ramach projektu „Student- senior XXI wieku"
współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Dnia 24 października 2019 roku w godzinach popołudniowych, w Restauracji „Maltańska” odbył się Bal Jubileuszowy z okazji 40-lecia działalności naszego Uniwersytetu.

 

 

We wspólnej zabawie przy muzyce i poczęstunku wzięła udział 80- osobowa grupa słuchaczy naszego Uniwersytetu. Gosciem honorowym balu była reprezentująca Prezydenta Miasta Poznania Pani Małgorzata Pawlik- Pawłowska- zastępca dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.

 

 

Celem Balu była promocja aktywnego stylu życia współczesnego seniora, integracja środowiska- wzmocnienie, zacieśnienie więzi między słuchaczami naszego Uniwersytetu. Bal Jubileuszowy to forma wyrażenia uznania, wdzięczności oraz podziękowań za wkład pracy włożony przez wolontariuszy w działalność UTW w ciągu ostatnich lat.

Bal Jubileuszowy sfinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania
w ramach projektu "Jubileusz z muzyką i tańcem w każdym wieku"

Dnia 24 października 2019 roku, w drugim dniu obchodów Jubileuszu 40- lecia naszego Uniwersytetu- w sali konferencyjnej Hotelu „IKAR” w Poznaniu odbył się panel dyskusyjny nt. "Priorytety współczesnej polityki senioralnej".

Uczestnikami obrad była 30- osobowa grupa przedstawicieli środowisk i instytucji działających na rzecz seniorów, w tym 15- osobowa grupa reprezentantów Uniwersytetów Trzeciego Wieku z Wielkopolski i kraju. Gościliśmy Koleżanki i Kolegów z Gostynia, Kostrzyna Wielkopolskiego, Katowic, Leszna, Międzychodu, Sierakowa, Szczecina, Warszawy oraz Zielonej Góry.

 

 

Panel dyskusyjny miał na celu wymianę doświadczeń w zakresie działań promujących aktywny styl życia osób starszych oraz realizacji przedsięwzięć prezentujących pozytywny wizerunek seniora, wypracowanie nowych kierunków działania w tych zakresach- opartych na doświadczeniach innych Uniwersytetów Trzeciego Wieku, spójnych z założeniami Strategii Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku oraz zacieśnienie współpracy partnerskiej z wieloma podmiotami działającymi na rzecz osób starszych.

 

Panel dyskusyjny został zrealizowany w ramach projektu „Student- senior XXI wieku"
współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Adres: ul. Ratajczaka 37, 61-816 Poznań
Telefon/fax: 061 851-00-36
E mail: utw.poznan@vp.pl
Godziny pracy Biura: poniedziałki, wtorki, czwartki 10.00 - 14.00


Konto BNP Paribas Bank Polska
                                      46 1750 0012 0000 0000 3416 0929

My na mapie