Sekcje popularno-naukowe

JĘZYK  ANGIELSKI    Lektor :  Katarzyna  Góralczyk - Werbińska

Ogólny program  zajęć  na rok  akademicki  2018 / 2019

Poziom początkujący,  trzeci  rok  nauki, grupa  GP-3

Podręcznik – NEW  ENGLISH  FILE  - Beginner

 

GRAMATYKA

1. Konstrukcja czasu teraźniejszego there is / there are

2. Konstrukcja czasu  przeszłego  there was / there were

3. Czas przeszły Past Simple  -  czasownik  be

4. Czas przeszły Past Simple -   czasowniki  regularne  i  nieregularne

5. Zaimki osobowe  I, you, he  itd. – powtórzenie,  zaimki  dopełnieniowe   me, him, her 

 

SŁOWNICTWO

1. Czasowniki opisujące codzienne czynności - powtórzenie

2. Liczebniki porządkowe i nazwy miesięcy

3. Hotel, pomieszczenia  i elementy wchodzące w skład kompleksu  np.  a bathroom, a swimming pool.

4. Miejsca w mieście i poza nim np.  an airport, a church, a river, the sea. 

5. Przyimki miejsca in, at, on, under np.  at home,  on a bus, on the table,  under the bed.

6. Frazy z czasownikiem np.  call a friend ,  send an-email,  get a letter.

7. Formy nieregularne czasowników w czasie przeszłym np. tell – told,  leave - left

 

FUNKCJE JĘZYKOWE I UMIEJĘTNOŚCI

1. Mówienie i zapisywanie dat.

2. Pytanie i opowiadanie o tym  gdzie byliśmy i co robiliśmy poprzedniego dnia.

3. Rozmawianie o wyposażeniu hotelu i możliwości skorzystania z udogodnień np. There is a swimming pool . You can’t  use the Internet.

 4. Opisywanie miejsca w którym mieszkamy, jak wygląda teraz i jak wyglądało w przeszłości.

5. Wyrażanie swojej opinii na temat  ludzi  i  przedmiotów.

Adres: ul. Ratajczaka 37, 61-816 Poznań
Telefon/fax: 061 851-00-36
E mail: utw.poznan@vp.pl
Godziny pracy Biura: poniedziałki, wtorki, czwartki 10.00 - 14.00


Konto BNP Paribas Bank Polski
                                      46 1750 0012 0000 0000 3416 0929
******************************************

Konto: PKO BP S.A. o/Poznań
                                      93 1020 4027 0000 1802 0386 4105

My na mapie