Sekcje popularno-naukowe

JĘZYK ANGIELSKI Lektor - Katarzyna Góralczyk – Werbińska

Ogólny Program Zajęć na rok akademicki 2018 / 2019

Poziom zaawansowany - drugi rok nauki, Grupa GZ – 2

Podręcznik – NEW ENGLISH FILE Intermediate

GRAMATYKA

1. Czasowniki modalne :
- must, have to, should - wyrażenie obowiązku zrobienia czegoś ( w kontekście współczesnych
zasad zachowania)
- must ( be ), may / might ( be ), can’t ( be ) - spekulowanie i dedukowanie
( w kontekście dokonywania oceny sytuacji na podstawie czynnika zewnętrznego )
- can, could, be able to - umiejętność / zdolność lub możliwość zrobienia czegoś
( w kontekście sukcesu / porażki)
2. Pierwszy tryb warunkowy ( first conditional ) :
- z modyfikacją w zdaniu podrzędnym - until, as soon as / when, before, unless, after
zamiast słówka if
- z trybem rozkazującym w zdaniu głównym
- z formą going to zamiast will w zdaniu głównym
3. Drugi tryb warunkowy ( second conditional ) :
- z modyfikacją w zdaniu podrzędnym – po zaimkach I / he / she / it możliwość stosowania
czasownika were
- możliwość stosowania zdania warunkowego bez słówka if i bez zdania głównego.
4. Forma used to stosowana do wyrażenia nawyków i przyzwyczajeń w przeszłości i zdania w czasie Present Simple z użyciem słówka usually do wyrażenia nawyków i przyzwyczajeń w teraźniejszości.

SŁOWNICTWO

1. Telefony komórkowe - frazy stosowane do określenia wykonywanych czynności z użyciem „komórki” / smartfonu np. text a friend, leave a message on a voice mail, use speed dialing.
2. Wygląd zewnętrzny osoby – wiek, wzrost, kolor/długość włosów itd. oraz ogólne wrażenie np. handsome, attractive ( w kontekście oceniania ludzi na podstawie cech zewnętrznych ).
3. Przymiotniki z końcówką -ing ( kreujące odczucie ) np. interesting ( interesujący)
Przymiotniki z końcówką -ed ( opisujące stan odczuć ) np. interested ( zainteresowany ).
4. Edukacja - system szkolnictwa w UK, życie szkolne, frazy dot. nauki
np. pass an exam, cheat in a test.
5. Tereny do zamieszkania - np. city centre, suburbs, rodzaje domów, części domu / mieszkania, wyposażenie, umeblowanie.
6. Przyjaźń - jej aspekty oraz czasowniki określające etap zażyłości.

FUNKCJE JĘZYKOWE I UMIEJĘTNOŚCI

1. Rozmawianie o złych nawykach oraz reakcji otoczenia na nadużywanie telefonów komórkowych w miejscach publicznych.
2. Opisywanie wyglądu zewnętrznego i charakteru osób oraz zgadywanie czym się zawodowo zajmują poszczególne osoby, na podstawie zdjęcia.
3. Pytanie o drogę i wskazywanie drogi w odniesieniu do transportu publicznego.
4. Pisanie prywatnego listu / maila z naciskiem na reguły angielskiej epistolografii.
5. Sugerowanie zrobienie czegoś z użyciem użytecznych fraz np. Let’s…, Shall we…?, Why don’t we…?

Adres: ul. Ratajczaka 37, 61-816 Poznań
Telefon/fax: 061 851-00-36
E mail: utw.poznan@vp.pl
Godziny pracy Biura: poniedziałki, wtorki, czwartki 10.00 - 14.00


Konto Raiffeisen Polbank
                                      46 1750 0012 0000 0000 3416 0929
******************************************

Konto: PKO BP S.A. o/Poznań
                                      93 1020 4027 0000 1802 0386 4105

My na mapie