Sekcje popularno-naukowe

SZCZEGÓŁOWY PLAN ZAJĘĆ na rok akademicki 2018/2019

Język angielski

 

Poziom podstawowy

 

Rok czwarty

KS-1

Lektor Joanna Kicińska

Książka Beata Pawlikowska „Blondynka na językach- język angielski (brytyjski)” oraz „Rozmówki w języku angielskim”

Semestr I

 

       Zakres materiału

Umiejętności nabywane podczas zajęć

1

Revision

My holiday

Utrwalenie wiadomości dotyczących  sposobów przedstawiania się,  zadawania pytań i opisywania wakacji.
Ćwiczenia z konwersacji językowej

2

My interests

Ćwiczenie umiejętności mówienia o zainteresowaniach swoich i innych osób. Ćwiczenia z konwersacji językowej

3

Character adjectives

Opisywanie cech charakteru. Ćwiczenia z konwersacji językowej

4

IT activities

Poszerzenie i utrwalenie słownictwa związanego z komputerami

Ćwiczenia z konwersacji językowej

5

Making suggestions

Proponowanie, sugerowanie, oferowanie

Ćwiczenia z konwersacji językowej

6

Working with a text

Praca z tekstem, czytanie tłumaczenie zadawanie pytań i odpowiadanie na pytania. Ćwiczenia z konwersacji językowej

7

Talking about a day out

Opowiadanie o dniu spędzonym poza domem

Zadawanie pytań szczegółowych . Ćwiczenia z konwersacji językowej

8

Make and do

Charity work

Utrwalanie wyrażeń z czasownikami robić (make and do)

Słownictwo związane wolontariatem

Ćwiczenia z konwersacji językowej

9

Talking about films

Słownictwo związane  z gatunkami filmowymi

Recenzja filmowa. Ćwiczenia z konwersacji językowej

10

Our friends

Słownictwo związane z relacjami międzyludzkimi, zwyczajami towarzyskimi w różnych krajach. Ćwiczenia z konwersacji językowej

11

Present Tenses- revision

Utrwalanie zastosowania czasów teraźniejszych

Ćwiczenia z konwersacji językowej

12

Past Tenses- revision

Utrwalanie zastosowania czasów przeszłych

Ćwiczenia z konwersacji językowej

13

Future Tenses

Utrwalanie zastosowania czasów przyszłych

Ćwiczenia z konwersacji językowej

14

Christmas

Utrwalanie słownictwa związanego ze świętami

Poznanie piosenki świątecznej

Ćwiczenia z konwersacji językowej

Semestr II

15.

Shopping

Utrwalenie słownictwa związanego z zakupami

Ćwiczenia z konwersacji językowej

16

Writing short messages

Ćwiczenie umiejętności pisania krótkich wiadomości tekstowych

17

Health and illnesses

Słownictwo związane z dolegliwościami zdrowotnymi

Ćwiczenia z konwersacji językowej

18

Adjectives

Describing things

Opisywanie rzeczy za pomocą przymiotników

Ćwiczenia z konwersacji językowej

19

Places to visit- working with a text

Praca z tekstem

Ćwiczenia z konwersacji językowej

20

Travel documents

Słownictwo związane z dokumentami podróży

Ćwiczenia z konwersacji językowej

21

Travelling

Geographical features

Ćwiczenia w zastosowaniu nazw geograficznych przy opisie podróży i miejsc

22

Physical exercises

Staying comfortable in the air

Ćwiczenia fizyczne- słownictwo. Relaks podczas podróży samolotem

Ćwiczenia z konwersacji językowej

23

Easter

Zwyczaje świąteczne w różnych krajach

Ćwiczenia z konwersacji językowej

24

Booking a hotel room

Słownictwo związane z rezerwacją miejsca w hotelu

Ćwiczenia z konwersacji językowej

25

Travelling

Poszerzenie słownictwa związanego z podróżowaniem

Ćwiczenia z konwersacji językowej

26

Talking about future plans

Mówienie o planach na przyszłość

Ćwiczenia z konwersacji językowej

27

Final test

Utrwalenie i sprawdzenie nabytych umiejętności

Ćwiczenia z konwersacji językowej

 

*) godzina lekcyjna =90 min

Adres: ul. Ratajczaka 37, 61-816 Poznań
Telefon/fax: 061 851-00-36
E mail: utw.poznan@vp.pl
Godziny pracy Biura: poniedziałki, wtorki, czwartki 10.00 - 14.00


Konto BNP Paribas Bank Polski
                                      46 1750 0012 0000 0000 3416 0929
******************************************

Konto: PKO BP S.A. o/Poznań
                                      93 1020 4027 0000 1802 0386 4105

My na mapie