Sekcje popularno-naukowe

SZCZEGÓŁOWY PLAN ZAJĘĆ na rok akademicki 2018/19

Język angielski

 

Poziom zaawansowany

 

KS-2

Lektor Joanna Kicińska

Książka: Beata Pawlikowska „Rozmówki- język angielski”

Semestr I

 

Zakres materiału

Umiejętności nabywane podczas zajęć

1

Talking about holidays

Powtórzenie czasów przeszłych, powtórzenie słownictwa związanego z wakacjami, ćwiczenia z komunikacji językowej

2

Talking about people

 

Poszerzenie słownictwa związanego z opisem osoby: wygląd zewnętrzny, cech charakteru, etapy życia, ćwiczenia z komunikacji językowej

3

Clothes

Poszerzenie słownictwa związanego z opisem ubioru, ćwiczenia z komunikacji językowej

4

Feelings and emotions

Poszerzenie słownictwa związanego z opisem uczuć i emocji, ćwiczenia z komunikacji językowej

5

House

Poszerzenie słownictwa dotyczącego rodzajów domów, wyposażenia w sprzęty domowe, meble, ćwiczenia z komunikacji językowej

6

Jobs

Poszerzenie słownictwa Wyrażenia związane z pracą, ćwiczenia z komunikacji językowej

7

Family, friends and acquaintances

Poszerzenie słownictwa Utrwalenie słownictwa związanego z rodziną, przyjaciółmi i znajomymi, ćwiczenia z komunikacji językowej

8

Daily routines

Poszerzenie słownictwa Czynności codzienne, ćwiczenia z komunikacji językowej

9

Holidays and celebrations

Poszerzenie słownictwa Opisywanie świąt i uroczystości, ćwiczenia z komunikacji językowej

 

10

Free time activities

Poszerzenie słownictwa Sposoby spędzania wolnego czasu, ćwiczenia z komunikacji językowej

11

Preparing and cooking food

Poszerzenie słownictwa związanego z przygotowaniem i gotowaniem jedzenia, określenia smaku, ćwiczenia z komunikacji językowej

12

Eating habits

Poszerzenie słownictwa. Nawyki żywieniowe, jedzenie poza domem, ćwiczenia z komunikacji językowej

13

Buying, selling and means of payment

Poszerzenie słownictwa Kupowanie, sprzedawanie, sposoby płatności, wymiana i zwrot produktów, ćwiczenia z komunikacji językowej

14

Art and culture

Poszerzenie słownictwa Wydarzenia kulturalne, media i media społecznościowe, ćwiczenia z komunikacji językowej

  

Semestr II

15

Sport

Poszerzenie słownictwa

Sprzęt, obiekty sportowe i sportowcy, ćwiczenia z komunikacji językowej

16

Healthy lifestyle

Poszerzenie słownictwa

Zdrowy tryb życia, ćwiczenia z komunikacji językowej

17

Illnesses and accidents

Poszerzenie słownictwa Choroby i wypadki, leczenie, ćwiczenia z komunikacji językowej

18

Using modern technology

Poszerzenie słownictwa Korzystanie z nowoczesnych technologii, ćwiczenia z komunikacji językowej

19

Landscape

Poszerzenie słownictwa Krajobraz, rośliny i zwierzęta, ćwiczenia z komunikacji językowej

20

Social problems

Problemy społeczne, wolontariat, przestępstwa i kary, ćwiczenia z komunikacji językowej

21

Travel and sightseeing

Podróżowanie, zwiedzanie, środki transportu, ćwiczenia z komunikacji językowej

22

In a hotel

Rezerwacja pokoju, zakwaterowanie w hotelu, zgłaszanie reklamacji, ćwiczenia z komunikacji językowej

23

Present Tenses

Utrwalenie czasów teraźniejszych, ćwiczenia z komunikacji językowej

24

Past Tenses

Utrwalenie czasów przeszłych, ćwiczenia z komunikacji językowej

25

Future Tenses

Utrwalenie czasów przyszłych, ćwiczenia z komunikacji językowej

26

Future plans

Przedstawianie swoich planów na przyszłość, ćwiczenia z komunikacji językowej

27

Final test

Utrwalenie i sprawdzenie wiadomości, ćwiczenia z komunikacji językowej

 

*) godzina lekcyjna =90 min

Adres: ul. Ratajczaka 37, 61-816 Poznań
Telefon/fax: 061 851-00-36
E mail: utw.poznan@vp.pl
Godziny pracy Biura: poniedziałki, wtorki, czwartki 10.00 - 14.00


Konto BNP Paribas Bank Polski
                                      46 1750 0012 0000 0000 3416 0929
******************************************

Konto: PKO BP S.A. o/Poznań
                                      93 1020 4027 0000 1802 0386 4105

My na mapie