Wykłady plenarne

Wykłady plenarne

w formie on-line na platformie Microsoft Teams

soboty, godzina 10:00.

W zakładce NAUCZANIE ZDALNE zamieszczono "Instrukcję logowania do programu Microsoft Teams- skrót"

 

  • 14 listopada 2020 – dr Marta Lewandowicz: Modyfikacja żywienia w odpowiedzi na zmiany składu ciała wynikające z wieku

Poradnik na temat przechowywania żywności, dr Marty Lewandowicz zamieszczony został w zakładce WYDARZENIA 2020/2021.

 

  • 21 listopada 2020- dr Marta Lewandowicz: Żywienie osób starszych w przypadku zaburzeń zmysłu smaku, węchu i apetytu, jako zagrożenie niedożywienia i sarkopenii

Dr n. med. Marta Lewandowicz- absolwentka kierunku dietetyka, doktor nauk medycznych. Rozprawę doktorską poświęciła ocenie niedożywienia i jego ryzyka oraz interwencji żywieniowej wśród osób starszych. Asystentka w Katedrze Medycyny Paliatywnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Wykładowca na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Prezes zarządu oraz dietetyk w Fundacji Dietoterapii i Promocji Zdrowia „Kierunek Zdrowie”. Zastępca redaktora naczelnego czasopisma naukowego „Postępy dietetyki w geriatrii i gerontologii”. Dietetyk, wykładowca oraz koordynator projektów w Wielkopolskim Stowarzyszeniu Wolontariuszy Opieki Paliatywnej „Hospicjum Domowe”. Członek rady nadzorczej Fundacji „PETRA SENIOR”. Autorka publikacji naukowych oraz podręczników, poradników i tekstów branżowych. Organizator szkoleń, kursów i konferencji naukowych.
Na co dzień zajęta gotowaniem, sportem i naprawianiem „relacji z jedzeniem” swoim pacjentom.

 

  • 28 listopada 2020dr Adam Domalewski: Arcydzieła sztuki filmowej (po okresie międzywojennym), część III

Adam Domalewski- dr nauk o sztuce, filmoznawca i teatrolog, adiunkt w Instytucie Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych UAM w Poznaniu. Publikuje m.in. w „Kwartalniku Filmowym”, „Ekranach” i „Images”. Interesuje się zwłaszcza przedstawieniami religijności oraz kinem europejskim w XXI wieku, w szczególności o tematyce migracyjnej i diasporycznej. Współpracuje z Filmoteką Szkolną oraz Stowarzyszeniem „Nowe Horyzonty” przy projektach z zakresu edukacji filmowej. Członek Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami.
Znany i lubiany przez naszych słuchaczy wykładowca.

 

  • 5 grudnia 2020 – Dr Jolanta Twardowska- Rajewska: Senior w epoce antropocenu

Dr Jolanta Twardowska-Rajewska- specjalista w zakresie geriatrii, gerontologii, pracownik naukowy UAM, Wydział Studiów Edukacyjnych, Pracownia Gerontologiczna. Od momentu powstania naszego Towarzystwa jest aktywnym członkiem Rady Programowej. Od wielu lat prowadzi nieodpłatnie wykłady plenarne dla naszych słuchaczy. Jest wieloletnim przyjacielem TUTW.

Za współpracę i działania na rzecz społeczności naszego Uniwersytetu- w roku 2019 została uhonorowana okolicznościowym medalem z okazji 40-lecia TUTW w Poznaniu.

 

  • 12 grudnia 2020Prof. Zbigniew Zwoliński:  Kras i jaskinie tropików

 Prof. dr hab. Zbigniew Zwoliński – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Instytut Geoekologii i Geoinformacji. Pracownia Analiz Geoinformatycznych. Rada Centrum Zarządzania Infrastrukturą i Projektami Informatycznymi. 
Prezes Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich. 

 

Zapraszamy Słuchaczy do udziału w wykładach.

Adres: ul. Ratajczaka 37, 61-816 Poznań
Telefon/fax: 061 851-00-36
E mail: utw.poznan@vp.pl
Godziny pracy Biura: poniedziałki, wtorki, czwartki 10.00 - 14.00


Konto BNP Paribas Bank Polska
                                      46 1750 0012 0000 0000 3416 0929

My na mapie